3 Ekim 2011 Pazartesi

Bulut Bilişim Dosyası

Bulut bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri servisleri olarak tanımlanabilir.
Bulut platformları; hemen her türlü elektronik cihazın bağlanabildiği, Web servisleri üzerinden donanım ve yazılım gibi mevcut BHT kaynaklarının dinamik olarak paylaştırılabildiği ve ölçek ekonomisinin avantajları ile yaygın hizmet sunan servis sağlayıcılardan oluşan İnternet ortamını ifade eder.

‘Bulut Bilişim’ platformları
Aslında bulut bilişim Teknolojilerini, son kullanıcılar ve kurumlar MSN Hotmail, Yahoo Mail ya da Google Mail gibi e-posta ya ajanda servisleri ile 10 yılı aşkın zamandır kullanıyorlar. Bulut bilişimin yıldızını parlatan kuşkusuz gelişen telekomünikasyon, erişim ve geniş bant teknolojileri oldu. Artık şirketler, kişiler diledikleri yerden servis aldıkları servis sağlayıcı üzerinden kurumsal bilgilerine, ofislerine ulaşabiliyor. İş yapış şekillerinde müthiş bir hız, aynı oranda da verimlilik sağlıyorlar. Bulut bilişim hizmetlerinden artık ülkemizde de faydalanılmaya başlandı.
Son yılların gündemdeki konusu bulut bilişim Teknolojileri için yine çok kapsamlı bir dosya hazırladım. Teknolojinin dev isimleri siz okuyucularımız için bulut bilişim teknolojilerinin ayrıntılarını anlattı.

Huawei’den bulut bilişim ve inovasyon konferansı
Huawei tarafından organize edilen bulut bilişim ve inovasyon konferansı, 28-29 Temmuz 2011 tarihlerinde İstanbul Hyatt Regency Otel’de gerçekleştirildi. Konferansta; bulut bilişim teknolojilerinin firmaların işleyiş tarzlarını ne yönde etkileyeceği ve ne tür uygulamaların yapılması gerektiği hakkında bilgiler paylaşıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Huawei Orta Asya ve Kafkaslar Başkan Yardımcısı Stone Shihongqiang, “Bulut Bilişim teknolojileri sayesinde artan verileri depolayıp, yapılandırabiliyoruz. Bu teknolojiler firmalara yönelik çok büyük bir fırsat sunmaktadır. Bilişim alanında dünya devi olarak biz, 10 binden fazla mühendisimizi bulut bilişim teknolojilerine tahsis etmiş bulunmaktayız ve bu sayede müşterilerimize daha verimli çözümler sunuyoruz” dedi.

Çelik: “Bulut Bilişim sayesinde e-devlet uygulamaları daha etkili olacak”
Açılış konuşmasını müteakiben söz alan Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çelik, gerçekleştirdiği konuşmasında: “Bulut Bilişim teknolojisi firmaların yeni çalışma modelleri gerçekleştirebilmelerini sağlayacaktır. Teknolojinin sunmuş olduğu faydalar sayesinde, e-devlet uygulamaları daha etkin ve performanslı bir şekilde sürdürülecektir. Elde edeceğimiz zaman tasarrufu sayesinde, sunulacak diğer hizmetlere yönelik daha rahat çalışmalar gerçekleştirilecek. Bulut bilişim teknolojisinin getirdiği yenilikler, bankacılık, eğitim, ulaştırma, eğitim, haberleşme ve benzeri alanlarda kısa sürede kendini gösterecek” dedi.

Jenkins: “Yeni iş modelleri bulut bilişim çerçevesinde gerçekleşecek”
Bulut Bilişim’in açık kaynakların kapsamlı kullanım sunduğunu belirten Huawei bulut bilişim Çözümleri Danışmanı Michael Dean Jenkins, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bulut bilişim teknolojisi büyük firmalara sunduğu avantajların yanı sıra, KOBİ’lere yönelik olarak da kullandıkça öde şeklinde avantajlar yaratmakta. Teknoloji esneklik, maliyet avantajı, her yerden erişilebilirlik sağlayarak şirketlerin değerine değer katıyor. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde yeni iş modellerinin bulut bilişim çerçevesinde oluşturulacağını söylemek mümkün. Bulut bilişim ile değer zincirlerinin birbirlerine bağlandığını görmekteyiz. Türkiye’de gelişimi hızla sürmekte olan yazılımında kısa sürede bulut bilişim sistemlerine etki edeceğini söyleyebiliriz.”

Operatörlerin bulut bilişim stratejileri ve İnternet devleri ile rekabet
Avea’dan Okan Cengaver ve Turkcell’den Mert Başar’ın katılımı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Bilal Ünver’in yönetiminde gerçekleştirilen oturumda, strateji ve rekabet konuları işlendi. Temsilciler bulut bilişim sistemlerinin henüz hayatımızda tam olarak yer almadığını fakat ilerleyen günlerde sistemlerin en etkin şekilde kullanılarak müşterilere büyük avantajlar yaratılacağını söylediler. İnternet devleri ile rekabet edilip edilemeyeceğinin sorulması üzerine, her iki firma yöneticisi de rakip olunmak yerine iş birliği ile ilerlemenin herkesin faydasına olacağını belirttiler. Düzenlemeler konusunda, değişkenlik özelliği olan verilerin saklanması ve korunması için belli kriterlerin oluşturulması gerekliliğinin önemine değinen konuşmacılar, bulut sistemlerin gelişiminde dünyadaki çalışmalar ile paralel ilerlendiğini ve bu hususun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini önemle arz ettiler.

Noyan: “Şirketler küresel ekonomik süreçlere göre hareket etmeliler”
Şirketlerin günümüzde küresel ekonomik süreçlere tabi olduklarını ve bu düzlemde belli prensiplerini değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Forrester Research Danışmanı Tunç Noyan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Firmalar esneklik açısından farklı taleplere ve farklı şartlara uygun olabilmeliler. Müşterilerine yönelik çeviklik sağlamak durumdalar. Bu hususta şirketlerin yöneticileri gerçekleştirilecek BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri yatırımlarını yeniden gözden geçirmeye başlamış bulunuyorlar. Artık bilginin doğru kullanımı herkes için eskisinden çok daha önemli. Artan veriler ile birlikte güvenlik süreçleri de hızla karmaşıklaşıyor. Günümüzde karmaşık bütünleşmeler gerekmekte. Gerçekleştirilen çalışmalar ile verilerin yapılandırılması ve yönlendirilmesi gerekiyor. Bütün bu gerekliliklerin sonucunda da karşımıza bulut bilişim sistemlerinin kullanımı çıkıyor. Bulut sisteminin en önemli özelliği, bize İnternet üzerinden hizmet sunabilmesidir. Bu sayede elde etmiş olduğumuz kazanımları; kullanım başına ödeme, kapasite artırımı, fiziksel altyapıyı barındırmama olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz bu çözümler dakikalar içerisinde kullanımımıza hazır olabiliyor. Tabi ki bulut teknolojisini kullanmanın iyi yönlerinin yanı sıra, bazı problemler de olabiliyor. Herhangi bir probleme mahal vermemek için organizasyonların kendi içlerinde teknolojiye uygun değişiklikler gerçekleştirmesi şart. Ve bu değişiklikler çok dikkatli yapılmalıdır. Şirketler bulut sistemlerini satın almadan önce ihtiyaçlarını çok iyi belirlemeleri gerekmekte. Organizasyonlar ihtiyaçlarını düzgün planlamazlar ise, bulut sistemleri büyük maliyet yüküne neden olabilir.”

Acarer: “Bulut Bilişim ile maliyetleri düşürün”
İkinci gün açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, firmaların giderlerinin, gelirlerine oranla hızla arttığına dikkat çekerek uyardı. bulut bilişim teknolojilerinin kaynaklara pratik ve esnek bir şekilde erişim imkanı sunduğunu vurgulayan Acarer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bulut Bilişim her yerden erişim gibi önemli avantalar yaratıyor. Bulut teknolojisi şirketlere ve kamu kurumlarına maliyet avantajı yaratırken kaynaklarında daha verimli kullanılmasını sağlıyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, firmaların bulut bilişime geçmemesi halinde 2020’ye kadar karbon salınımının yüzde 36 artacağı öngörülürken; firmaların BT-Bilişim Teknolojileri harcamalarının yüzde 70’ini bulut bilişime ayırırlarsa, karbon salınımının bugüne oranla yüzde 50 azalacağı belirtiliyor. Geleceğin İnternet’ini tasarlama zamanı gelmiştir. Bu yeni tasarım sadece teknoloji değil daha fazla kullanıcıyı, daha çeşitli ihtiyaçları, daha üst seviyeli hizmetleri, çevrimiçi içerikleri kapsamalıdır. Ayrıca yüksek veri hacmini barındırabilmeli ve bilgi ve ağ güvenliğini sağlamalıdır. İnternet’te içerik ve kullanıcı sayısı altyapı ve kapasiteden çok daha hızlı artmaktadır. Bu şekilde giderse altyapılar yetersiz kalacak ve hizmet kalitesinde düşüşler olacaktır. Önlem alınmadığı takdirde bu olumsuzluktan sadece bu işletmelerimiz değil ekosistemdeki firmalar, sektör ve ülkemiz zarar görebilir. Bu konuya özellikle dikkat çekerek her kesimi daha sorumlu yaklaşıma davet ediyorum. Yüksek kiralar bu sektör için çok önemli bir maliyet unsurudur. Bulut bilişim ile ilgili gelişmelerin bu konudaki probleme kısmen de olsa olumlu katkı temin edeceğini düşünüyorum. 2023 yılında her haneye en az 100 mbit/s geniş bant erişimi sağlamak amacındayız ve abone sayısının 30 milyon, kullanıcı sayısının da 72 milyona çıkmasını amaçlamaktayız. 2023 öngörüsü ile ARGE’ye yüzde 2,5, ihracatta yazılımın payını da yüzde 2 sevilerine yükseltmeyi hedeflemekteyiz.”

Lindsey: “Stratejik açıdan bulutun önemi büyük”
İnsanların riskleri azaltmak için bulut sistemlerini kullandıklarını söyleyen Huawei Bulut Çözümleri Kıdemli Yöneticisi Norman Lindsey, konuşmasında: “Bulut teknolojisi özellikle endüstriyel işletmelere büyük avantajlar sağlamakta. Aynı zamanda bulut hizmetleri kullanılarak yeni iş modelleri yaratıla biliniyor. Bulut bilişim sistemlerinde güvenlik ve uyumun sağlanması çok önemli. Şirketler bulut bilişim sistemlerine geçiş süreçlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelidirler ve burada istikrar sağlanmalıdır” dedi.

Microsoft ile verilerinizi Bulut’a genişletin
Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağan, “sektörümüzde son günlerde giderek daha çok konuşulan ‘Bulut Bilişim’in adı aslında verilen hizmetin kaynağının önemli olmamasını ifade ediyor. Bulut bilişim, şirketlerin donanım/yazılım yatırımı yapmadan sadece ihtiyaçları olan çözümleri ihtiyaçları oranında kiralayarak kullanmalarına olanak sağlayan bir model. Yani, standartlaşmış BT kaynaklarının kullandıkça öde, kendi kendine hizmet alabilme gibi modeller eşliğinde servis olarak kullanılmasına kısaca “Bulut Bilişim” deniyor” diyor. Çağan ile özel dosyamız için yaptığımız söyleşide bulut bilişim kavramı, Microsoft’un Bulut stratejisi ve hizmetleri üzerine de ayrıntılı şekilde konuşma fırsatı bulduk.

‘Bulut, verimlilik ve erişim demek’
Günümüz rekabetçi ortamında bulut bilişim kurumlara, düşük maliyet, kolay yönetim ve verimlilik sağlıyor. Kullanıma göre ücretlendirilebilmesinin yanı sıra; kurumlara BT yatırımlarında esneklik, çok kullanıcılı ortamlarda da paylaşım imkânı kazandırıyor.
Bulut Bilişim sayesinde kurumlar öncelikle bu alanda yapmak zorunda oldukları yatırımları en aza indirebiliyor ve böylelikle yatırımlarını kendi faaliyet alanlarına kaydırabilme imkânı buluyorlar. Aynı zamanda kurum içerisindeki BT profesyonellerinin rutin işlerden uzaklaşıp stratejik konulara odaklanması için de fırsat sunuyor. Bu sayede kurumlar, BT profesyonellerini mevcut altyapılarını ayakta tutmak için çalıştırmak yerine stratejik projelerde değerlendirebiliyorlar ve bu da kurumun verimliliğini artırmasına olanak sağlıyor.
Bulut Bilişim modelinin kurumlara sağladığı faydalarından bir diğeri ise iş sürekliliği ve felaket kurtarmada aldığı rol. Bilgi teknolojilerinin her boyda kurum tarafından en yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, kurumların bilgi teknolojileri alt yapıları üzerinde çalıştırdıkları uygulamaları, kullanıcılarına ve müşterilerine kaliteli ve sürekli olarak erişilebilir kılmaları gerekiyor. İşte bu noktada bulut bilişim her boyda kuruma, düşük maliyetli bir felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümü sunuyor.
Özetle, bulut bilişim her yerden bilgiye erişilebilmesi ve iş sürekliliği çözümü ile kurumların hatta bireylerin performansını ve verimliliğini artırması konusunda büyük avantaj sağlıyor.

Bulutun mimarı Microsoft
15 yıl önce Hotmail ile başlayan Microsoft, yaptığı yatırımlarla bugün gelişmiş servisleri ve 500 milyonun üzerinde İnternet kullanıcısından oluşan Live topluluğu ile bulut bilişim alanında liderlik konumunu sürdürüyor. Microsoft şu anda 1 milyar müşteriyi ve 20 milyon işletmeyi destekleyebilecek bir Bulut hizmetleri altyapısına sahip. Microsoft olarak avantajımız kurumlara uygulama ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapabilme fırsatı sağlayabilmemiz. Bulut bilişimi kurumların sadece kendilerine özel altyapılar içeren ‘Özel Bulut’ veya paylaşılabilen altyapılarda yani ‘Genel Bulut’ olarak sunuyoruz. Yani uçtan uca; en büyük şirketlerden, küçük işletmelere ve bireylere kadar bulutu kullandırtıyoruz. Microsoft olarak bulut bilişime geçişte ve ihtiyaca yönelik farklı servislerini kullanma konusunda kurumların işini kolaylaştırıyoruz. Örneğin, kuruluşların kendi Bulut ortamları, Microsoft iş ortaklarındaki Bulut ortamları ve Microsoft’un kendi Bulut Servisleri arasındaki ortak teknolojiler, Web servislerine yumuşak bir geçiş sağlarken, gerektiğinde paylaşımlı bir şekilde bu servislerin ortak kullanımını da mümkün hale getiriyor.
Halen dünyanın en büyük 10 küresel enerji şirketinden 7’si, 20 küresel telekom şirketinden 16’sı ve yine dünya çapında çalışan 20 bankadan 15’i Microsoft’un yüksek teknolojisi ve üstün hizmet kalitesi ile sunduğu bu hizmetlerden faydalanıyor. Microsoft bulut servisleri, özellikle küçük ve orta ölçekli kurumlara, veri merkezlerinin yönetimi ve bakımından kaynaklanan maliyetleri azaltma olanağı sunuyor. Kurumlara 7/24 desteğin yanı sıra, % 99,9 çalışma süresi güvencesini sağlayan servis seviyesi anlaşmalarına sahiptir.
Office Web Apps ve SkyDrive gibi servislerimiz sayesinde, bireylerin de bulut deneyiminden ve üretkenliğinden faydalanabilmelerini sağlıyoruz. Yakın gelecekte Türkiye’de de Office programlarımızı Office 365 ile bulut ortamında da kurumlarımızın hizmetine sunacağız.

“Kullandığın kadar öde”
Küresel ekonomideki değişimlerle birlikte kurumların iş yapma biçimlerinde radikal değişimler yaşanıyor. Günümüzün bilgi işlem altyapılarında İnternet ve mobil teknolojilerin etkisinin daha fazla hissedilmesinin yanı sıra, işe odaklı yönetim stratejileri kapsamında BT hizmetleri de hızlı bir değişimden geçiyor. Örneğin, yirmi yılı aşkın bir süredir evrim geçiren dış kaynak kullanım hizmetlerinin Web servisleriyle bütünleşmesi ve “Kullandığın kadar öde” yaklaşımı, bugün Bulut platformlarının en temel noktası haline geldi.
İhtiyaç anında kullanıldığı kadar ödemeye olanak veren faturalama sistemi sayesinde kurumlar artık bilişim yatırımının ölçeğini düşünmeye gerek duymuyor. Operasyon maliyeti riskini ortadan kaldıran bulut bilişim, hem bilişim kaynaklarının doğru şekilde kullanımını hem de insan kaynağının bilişim problemini çözmek için harcadığı zamanı şirketi büyütmek için harcamasını sağlıyor. Bulut bilişim hizmetleri sayesinde kullanılmayan yazılımlar ve uygulamalara para ödemeye gerek kalmıyor. Kurumlar bu sayede hem yazılımlarını güncel tutma avantajına sahip oluyor hem de güvenlik, donanım, bakım, servis ve operasyonu yönetecek eleman ücreti gibi birçok yatırım maliyetine de katlanmak zorunda kalmıyor. bulut bilişim ile büyük ölçekli firmalar yatırımlar için gereken uzun onay süreçlerinden kurtulmuş olurken KOBİ’ler de büyük yatırımlar yapmak yerine bu kaynaklarını iş hedefleri doğrultusunda kullanma imkânına kavuşuyor. İşte bu nedenlerden dolayı her geçen gün bulut bilişimin önemi kurumlar tarafından daha çok fark edilmeye başlıyor.

“Araştırmalar da Bulut diyor”
Gartner’ın gerçekleştirdiği yeni bir araştırmaya göre bulut bilişim hizmetleri bu yıl toplam harici BT hizmetleri için yapılmış harcamaların %10′unu oluşturuyor. Araştırmaya katılan BT bütçesi yöneticilerinin %39′u bulut bilişimin kurumları için çok önemli bir girişim olduğunu belirtirken %46′sı bulut bilişimin kullanımına yönelik harcamalarını artırmayı planladıklarını bildiriyor. Araştırmada Gartner 2012 yılında işletmelerin %20′sinin Bulut hizmetleri ile hiçbir BT varlığına sahip olmayacağını öngörüyor.
Öte yandan Microsoft’un özel olarak yaptırdığı Bulut hizmetlerinin küçük ve orta ölçekteki şirketleri nasıl etkileyeceğini ortaya koyan “KOBİ Bulut Uyum Araştırması 2011”e göre KOBİ’lerin yüzde 39’u önümüzdeki üç yıllık süreç içerisinde Bulut servislerine para ödemeye başlayacak. Araştırmanın ortaya koyduğu diğer bir veriye göre yine önümüzdeki üç yıl içerisinde KOBİ’lerin ödeme yapmaya başlayacağı Bulut hizmetlerinin sayısı birçok ülkede yaklaşık olarak ikiye katlanacak. Bu paralelde KOBİ’lerin yüzde 40’ı büyümek, yüzde 42’si karlılık için Bulut servislerini özellikle kullandıkları kadar ödeme yapılabilen yapısı nedeniyle tercih edecek.

Microsoft’un bulut bilişim hizmetleri
Microsoft, altyapı teknolojileri; Live topluluğu gibi yaygın bireysel ve Office 365 gibi kurumsal Web servisleri; Visual Studio, .Net ve Azure gibi zengin uygulama ve Web servisi geliştirme araçları ile Bulut’taki en iddialı şirket.
Microsoft, Bulut servisleri ile reklamcılıktan haberleşmeye (e-posta, birleşik haberleşme çözümleri, video konferans, vb.); takım çalışmasından (içerik yönetimi, paylaşım ve iş akışı); iş uygulamalarına (CRM, verimlilik yazılımları), veri depolamadan, yönetime ve altyapı servislerine kadar en kapsamlı hizmet yelpazesi sunuyor.
Microsoft iş ortaklarının sağladığı Bulut Servisleri de farklı seviyelerde (özellikle altyapı ve yazılım) şu anda mevcut. Uygun yazılım ve iş yükleri, Microsoft iş ortaklarının sunduğu Bulut Servisleri ile kullanılıyor. IaaS (Servis olarak Altyapı) seviyesinde Microsoft iş ortakları gerekli donanım kaynaklarına sahip sanal sunucular yaratılabilecek yapıları kuruluşlara sağlayabilmektedirler. Web arayüzü ile ihtiyaca uygun kaynaklara sahip sanal sunuculara yaratılarak üzerlerinde ilgili uygulamaların çalıştırılması mümkün olmaktadır. Bu şekilde herhangi bir ihtiyaç için donanım temin etme süreleri azalmakta, kaynaklar büyüyerek ve küçülerek daha verimli olarak kullanılabilmekte ve tüm ihtiyaçlar kuruluş tarafından kendi kendine yapılabilmektedir. Microsoft iş ortakları kendi veri merkezlerinde gerekli donanım ve bulut bilişim yapılarını yaratarak kendi müşterilerine hizmet vermektedirler.
Kuruluşların kendi yerlerinde, Microsoft iş ortakları tarafından sunulan ve Microsoft tarafından verilen servislerin aralarında bağlantı kurarak en fazla faydayı almak mümkündür. Ortak kimlik erişim, yazılım geliştirme ve yönetim araçları ile farklı bulut bilişim servisleri kullanarak birbirleri ile etkileşimli kurmak mümkün olmaktadır. Bir Bulut Servisinden diğerine aynı kimlik bilgisi ile geçebilmek, Bir Bulut ortamı için yazılmış yazılımı diğerine kolayca aktarabilmek ve farklı Bulut ortamlarını aynı yerden yönetebilmek mümkün olmaktadır. Yeni duyurulan System Center 2012 ürünleri ile Bulut ortamlarında yönetim daha kolay olmaktadır.
Bulut hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşterilerimiz dünya çapında 9 bin Microsoft barındırma servis sağlayıcısından birini seçerek bu hizmetlerimizden yararlanabiliyorlar. Exchange Online, SharePoint Online, Office Live Meeting, Office Communications Online ve Exchange Barındırma Servislerinden hemen her sektörden kullanıcılar ödemeli olarak faydalanıyor. Office 365 gibi yakın gelecekte Türkiye’de de sunmaya başlayacağımız yeni bulut servislerimiz sayesinde kurumlar bu hizmetlere daha kolay erişebilme imkanına sahip olacak.
Söz konusu hizmetlerden yararlanmak isteyen şirketler, (http://www.microsoft.com/turkiye/bulut) adresini ziyaret ederek, iş ortaklarımız ile iletişime geçebilirler.

“Office 365 KOBİ’lerin de ufkunu genişletecek”
Office 365 Microsoft’un haberleşme ve birlikte çalışma yazılımlarının çevrimiçi sürümlerini, tanıdık Office Web Apps ve Office Professional Paketi ile bulutta birleştiriyor. Her ölçekteki kurum için farklı hizmet paketleri sağlayan Office 365, 7/24 güvenirlik ve kullanıcı üretkenliğine ilişkin ihtiyaçları karşılamak için tasarlandı. Aylık kullanıcı başına 6 dolardan başlayan paketler sayesinde Office 365, KOBİ’lerin bugüne kadar yatırım maliyetleri nedeniyle yalnızca büyük ölçekli kurumlar tarafından kullanılan çözümleri kendi işletmelerinde de kullanmalarına olanak verecek. Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online, Office Web Apps ve Office Professional çözümlerini tek bir hizmet paketinde sunan Office 365’in sağladıklarını şöyle özetleyebiliriz:
• Exchange ile 25 GB posta kutusu, Active Sync ile e-postalara, takvime ve kişilere mobil cihazlardan erişim,
• Office Web Apps ile belgeleri direkt olarak tarayıcı içerisinde görme, paylaşma ve belgeler üzerinde temel düzenlemeler yapma,
• Lync ile anlık mesajlaşma, ses ve video konferansı ve çevrimiçi toplantılar,
• Bilgi ve içerikleri paylaşma, yönetme ve arama için SharePoint ekip siteleri. KOBİ’ler için SharePoint ile temel Web sitesi yayınlama hizmeti,
• Kullanıcıları iletişim ve işbirliği hizmetlerine bağlayan Office Professional Plus’ın son sürümü (bazı paketlerde),
• Finansal olarak desteklenen %99,9 çalışma süresi garantisini kapsayan Hizmet Seviyesi Sözleşmesi,
• 7/24, telefonla, İnternet üzerinden veya e-posta ile BT desteği,
• Sektörde lider, her zaman güncel anti virüs ve anti spam çözümleri.

Dünyanın Bulut’u Google
17.Yıl özel sayımızdaki bulut bilişim dosyamız için bir diğer konuğumuz ise Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez oldu. Kendisiyle İnternet’in bugününü ve geleceğini; bulut bilişimin ne kadar hızlı bir zamanda hayatımızın bir parçası haline geleceğini konuştuk.

Tek adresimiz İnternet
Bulut bilişim en rafine hali ile uygulama ve servislerin İnternet’teki bir sunucuda (bu sunucuya “Bulut” diyebiliriz) bulunup, İnternet’e bağlı herhangi bir cihaz ile bu uygulama ve servislerin ulaşılabilir ve çalışabilir olmasıdır. Bulut bilişime doğru gelişen bir eğilimi şimdiden görebiliyoruz. İnsanların bilgiye erişim noktaları artık sadece evdeki ya da iş yerlerindeki bilgisayarları ile sınırlı değil, mobil telefonlarından, diz üstü bilgisayarlarından zaman ve mekandan bağımsız verilerine erişebilir olmaya büyük önem veriyorlar. İnternet e-posta aracılığıyla iletişim kurmaktan aileleri ve arkadaşlarıyla çevrimiçi olarak fotoğraf, doküman, takvim paylaşımına, soysal hayatlarını planlamaya kadar her gün daha çok alanda hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Her geçen gün kullanıma sunulan yeni uygulamalarla önümüzdeki 10 yıl içinde, insanların gündelik işlerinin birçoğunun bu alana kaymasını bekliyoruz. Yani İnternet, dosyalarınıza, yazışmalarınıza, kontaklarınıza, fotoğraflarınıza ve videolarınıza ulaşmak için başvurduğunuz bir merkez haline gelecek. Her nerede ve hangi cihaz aracılığıyla olursa olsun.
Tüm bu kullanıcı talepleri doğrultusunda bulut bilişimin geleceğin altyapısının şekillenmesinde büyük rol oynayacak teknoloji olacağına inanıyoruz. Sadece dokuman, resim paylaşımının yanı sıra daha farklı servislerin bulut bilişimi altyapısına taşınmasını bekliyoruz.

Etkileşim diz boyu
Bulut Bilişim’in bu kadar önemli bir hale gelmesinin nedeni “Bulutun gücü dahilinde, işbirliği içinde çalışmayı temsil ediyor oluşu. İnternet insanları bir araya getirerek şu anda var olan bazı grupları güçlendirmenin yanı sıra, yenilerinin oluşmasına da yardımcı oluyor. İnsanlar bilgi paylaşımının, başkalarının fikirlerini almanın ve günlük işlerini yapmak için başkalarıyla iletişime geçmenin faydalı bir şey olduğunu keşfediyorlar. İnternet, insanlara şimdiye kadar mümkün olmayan bir şekilde iş birliği yapma fırsatı sunuyor.
Çevrimiçi dünya aynı zamanda grupların birbirleriyle etkileşimine de yeni bir boyut kazandırıyor. İnsanlar ellerindeki bilgiyi hayatlarındaki farklı gruplarla paylaşırken rahat ve etkili bir yol kullanabilmeli ve bu yol, etkileşimin doğasına bağlı olarak kısmen herkese açık veya kısmen özel bir paylaşıma da izin vermelidir. İnternet bu konuda seçim hakkı tanıyor. Kişisel fotoğraflarınızı sadece en yakın çevrenizle paylaşmak istemeniz gibi. Günümüz kullanıcıları, neyi kiminle paylaşacakları konusunda seçeneklerinin bol olmasından yana.

Google yenilikçi Bulut hizmetlerini sunmaya devam ediyor
Google olarak biz, başından bu yana bulut bilişime yatırım yapmayı ve servislerini İnternet erişimi olan herkesin ulaşabileceği ve kullanabileceği düzeye taşımayı aralıksız sürdürdük. Google’ın posta kutusu hacmi 25GB’a ulaşan Gmail e-posta hesabından, İnternet’te ofis belgelerinizi görüntüleyebilmenizi ve görüntülerken aynı zamanda paylaşarak çalışabilmenizi sağlayan Docs servisi mevcut. Docs servisine ek olarak, Google’ın Cloud Connect eklenti yazılımı ile ofis belgeleriniz üzerinde çoklu çalışma, otomatik arşivleme hizmetlerine sahip olabiliyorsunuz. Tüm ofis işlerinizi yeni yazılım almadan, herhangi bir donanım eklemeden çok daha verimli bir şekilde halletmenizi sağlayan bu servislerin yanında Calender ile Bulut’ta paylaşımlı ajanda tutabilme, Picasa ile fotoğrafları İnternet’te barındırma hizmetleriyle Google, bulut bilişimin öncülerinden olmaya devam etmeyi ve yenilikçi kalmak her zaman hedefinin bir parçası olmuştur.

Her vatandaş artık İnternet toplumuna katılıyor
Günümüzde 1,7 milyardan (dünya nüfusunun ¼’ü) fazla insan, İnternet’i kullanıyor ki, bu sayı geçtiğimiz bir sene içerisinde tam 300 milyon kişi arttı. Türkiye ise yaklaşık 27 milyon İnternet kullanıcısıyla İnternet kullanımı açısından dünyanın 11. ülkesi konumunda. Söz konusu olan, tarihin en hızlı büyüyüp yayılan haberleşme aracı. Ne kadar hızlı olduğuna bir örnek verecek olursak: İnternet, toplumun kullanımına ilk sunulduğunda (1983) 400 kadar sunucu varken, bugün, yani 27 yıl sonra bu rakam 600 milyonu aşmış durumda.
Dünyanın birçok yerinde insanlar İnternet’e mobil telefonları aracılığıyla giriyorlar ve bu alandaki sayıların daha da etkileyici olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler ’in bir araştırmasına göre 2001 yılında dünya çapında 1 milyar mobil hat abonesi varken, 2008 yılı sonunda bu rakam 4 milyara ulaşmış. Bu dünya nüfusunun %60’ına denk geliyor. Türkiye’de ise geçtiğimiz yıl 113 milyon kayıtlı mobil telefon ve 65,9 milyon kayıtlı GSM hat kullanıcısı olduğu biliniyor.
Bilgisayarlar, taşınabilir cihazlar derken, gün gelecek ve yeryüzünde herkes cebinde dünyadaki tüm bilgilere ulaşma imkânını taşıyor olacak. Bulutta daha fazla bilgi saklanıp işlendikçe de, işbirliği ve bütünleşmeye daha fazla ağırlık verilecek.

Zaman, cihaz ve mekandan bağımsız erişim
Halen, cihazlarımızı sorunsuz olarak kullanabilmek için çok zaman harcamak durumundayız; yazılım güncelliyor, dosya yedekliyor ve kaçınılmaz bilgisayar çöküşleriyle birlikte veri kayıplarıyla uğraşıyoruz. Ancak, verileri ve işlemleri Buluta taşıdıkça cihazlarımızın sorunsuz bir şekilde işleyeceği bir geleceğe yaklaşıyor olacağız. Bir bilgisayarı veya mobil telefonu yenisiyle değiştirmek, yeni bir cihaz alıp onu çalıştırmak için düğmesine basmak kadar basit bir süreçten ibaret olacak; bütün fotoğraflarınız, dokümanlarınız ve diğer tüm verileriniz anında uyumlaştırılacak ve işlerinize kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.
Bu sayede kullanıcılar yazılımlarını güncel tutma endişesinden de kurtulacak. E-posta programları veya çevrimiçi kelime işlemciler gibi İnternet tabanlı uygulamalar, onlara ev sahipliği yapan şirketlerce güncellenecek ve böylece kullanıcılar her kullanımda en güncel sürümle karşılaşacaklar.
Verileri saklama ve işleme işlevlerinin neredeyse tamamını buluta devretmeye başlayan cihazlar, böylece giderek şeffaflaşıyor. Yakın zamanda insanlar, onları bir araya getiren makineler konusunda herhangi bir endişe duymadan birbirleriyle iletişime geçebilecek, işbirliğinde bulunabilecekler.
Kısacası; bulut bilişimi küresel olarak yaygınlaştıkça, insanlarla iletişime geçmek ve onlarla bir şeyler paylaşmak zaman ve mekân gibi faktörlerden bağımsız olarak gerçekleşebilecek. Böylece dikkatimizi bu engelleri aşmaya değil, paylaşmak istediğimiz içeriğe ve onları paylaşmak istediğimiz insanlara verebileceğiz.

HP bulut bilişim’de uçtan uca çözümler sunuyor
“Günümüzün çevrimiçi dünyasında “bilgi” ekonominin en önemli değeri haline geldi. Şirketlerin gizli bilgilerini, ticari sırlarını koruyabilmeleri ve bunları iş geliştirme faaliyetleri ile sundukları hizmetlerde doğru şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Mobil İnternet’in, geniş bant altyapısının, e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin yaygınlaştığı dünyada bilginin doğru yönetilmesi, analiz edilmesi, anındagüncellenebilmesi, yerinde kullanılabilmesi ve doğru bilgiye kolaylıkla erişilebilmesi büyük önem taşıyor. Bulut bilişim işte bu noktada kritik bir rol üstleniyor. Çünkü bilginin verimli olarak kullanılabilmesi için güvenli, güvenilir, hızlı, uyumlu, işbirliğine dayalı ve esnek bir veri paylaşımı sistemine ihtiyaç duyuluyor. Bulut bilişimi, gerek şirket içi operasyonlarda gerekse kullanıcıya yönelik çözümlerde BT hizmetlerini öne çıkaran ve İnternet veya yerel ağ bağlantısı üzerinden birden çok kullanıcının işbirliği yapmasını sağlayan bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz” şeklinde söze başlayan HP Komünikasyon ve Medya Çözümleri Müdürü Feyyaz Atalay ile HP’nin bulut bilişim stratejisi ve altyapısı üzerine söyleştik. Atalay sözlerine şöyle devam etti:
“HP olarak düzenlediğimiz 2011 Zirvesi’nde Başkanımız Léo Apotheker’in açıkladığı, “7/24 Yaşayan Kurumlar” öngörümüze bağlı yeni bir bulut bilişim stratejisi belirledik. Bu bağlamda, değişen iş şartlarına anında uyum sağlayabilen Her an aktif ve öngörülü işletmelere Web tabanlı BT hizmetleri sunmak için Bulut altyapıları kuruyoruz. Türkiye’de bunu bulut bilişim hizmeti vermek isteyen firmalara altyapı çözümleri sağlayarak yapıyoruz. Böylece işletmelerin yazılım, platform, altyapı ve haberleşme kiralama hizmetlerini dış kaynak kullanımıyla başka şirketlerden almasına olanak tanıyoruz.
HP, Özel Bulut ve Genel Bulut’tan oluşan karma yapıları Hybrid Delivery stratejisi ile ve Hybrid Cloud (Karma Bulut) çözümleriyle sunuyor. Karma Bulut, Bulut’a kısmen açılan veri merkezlerini de destekliyor. Bankaların ana şebekeleri gizli bilgiler nedeniyle Bulut dışında kalırken, İnternet bankacılığı gibi hizmetler Bulut’a açılıyor. HP, Karma Bulut stratejisi ile kurumlara neyi Bulut’a taşıyabilecekleri neyi ise taşımamaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmetleri veriyor.
Bulut Bilişim’de donanım ve yazılım kullanıcı gözünde geri planda kalıyor, yani bilgisayarlar kapalı birer kutu oluyor. Sizi sadece İnternet veya intranet üzerinden aldığınız BT hizmeti ilgilendiriyor. Web işbirliği Net kapıları veri merkezinizdeki dosyalar üzerinden dünyanın diğer ülkelerinden bağlanan iş arkadaşlarınızla aynı anda çalışmanızı sağlıyor. Bu sayede dünyanın farklı bölgelerini bir “Bulut Ofisinde” bağlayarak mesai saatleri dışında veya iş seyahatleri sırasında da büyük esneklik ve hız kazanıyorsunuz. Sonuç olarak bulut bilişimle BT sektörü ile telekomünikasyon sektörü yakınsıyor, kurumsal çözümler ile bireysel çözümler yakınsıyor, deyim yerindeyse her yönetici aynı zamanda bir bireysel kullanıcı olarak çözüm alıyor.”

‘Bulut’a büyük önem veriyoruz’
Küresel Bulut pazarının, yakın gelecekte, veri merkezi pazarının yüzde 8 ile yüzde 12’sini oluşturacağı öngörülüyor. Bu oranlar Türkiye için de geçerli. Ancak, Türkiye’deki veri merkezi pazarı yeterli büyüklüğe erişmediği için bulut bilişimin veri merkezi pazarındaki payı ülkemizde yüzde 12’ye yaklaşacak. IDC’nin 2010 Haziran raporuna göre, 2009 yılında 16 milyar dolar olan Genel Bulut pazarı, 2014 yılında, yıllık ortalama yüzde 29 büyüme ile 55 milyar dolara çıkacak. 451 Group‘un Ekim 2010 raporuna göre, toplam Bulut pazarı (Hizmet Olarak Yazılım -SaaS- hariç) 2011 yılında 1,6 milyar dolar, SaaS dahil edildiğinde ise 10 milyar dolar olacak. Bulut bilişimin çok yeni bir teknoloji olmasına rağmen pazarda şimdiden böyle yüksek rakamlara ulaşması, Bulut’un ticari potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor. Bu durum Türkiye için de geçerli ve biz de bu nedenle HP olarak Türkiye’de bilgi toplumuna dönüşümü tamamlamak için Bulut’a büyük önem veriyoruz.

Kapsamlı, güvenli hizmet ve çözümler
HP bulut bilişimde tam kapsamlı, uçtan uca çözümler sağlıyor. Bunlar donanımla sınırlı kalmıyor. Bulut çözümlerimizin içinde yazılım, danışmanlık, BT hizmetleri, veri merkezi kiralama, dış kaynak kullanımı ve teknik destek hizmetleri de bulunuyor. HP’nin sunduğu bulut bilişim çözümleri donanım ve yazılım bazında hem birbiriyle hem de 3. taraf yazılım ve donanım çözümleriyle uyumlu olarak sunuluyor. HP bulut bilişim çözümlerinde “Bütün parçalar toplamından fazladır” ilkesinden hareket ediyor.
HP olarak sanal ağlarla uyumlu TippingPoint saldırı önleme sistemi ve DVLabs Sayısal Aşı güvenlik yazılımı güncelleme hizmeti ile dünyanın en güvenli Bulut teknolojisini sunuyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz bu çözümleri “Akıllı Ağlar” olarak adlandırıyoruz. HP'nin ileri sanallaştırma teknolojilerini destekleyen sistem, HP Network çözümlerinde kullanılan Birleşik Altyapılar teknolojisi ile şirketlere en ekonomik ve güvenilir seçenekleri sunuyor.
HP, HP CloudSystem çözümünü 3PAR veri depolama ürün grubu ile genişletiyor. 3PAR veri depolama sistemleri ileri sanallaştırma seçeneklerini destekliyor. 3PAR, gelişmiş RAID şablonları ve uyumlu dosya boyutlarını anlık görüntülerle birleştirip sanal disk alanları oluşturmasıyla veri kurtarma ve yedeklemede benzersiz hız ve güvenlik sağlıyor. 3PAR ile bir disk saniyeler içinde yeniden oluşturabiliyor. 3PAR, bulut bilişim kapsamında, işletim sistemlerini İnternet üzerinden uzak bağlantı yaptıkları veri merkezlerinden çalıştıran “Yalın İstemciler” için kaynak kullanımının da optimize ediyor ve kompakt yapısı ile ofislerde yer tasarrufu sağlıyor.
Ayrıca, ağ üzerinden ”ayrı kutular” arasında RAID yapabilen P4000 SAN ailesi, uzak veri merkezleri de dahil olmak üzere, ünite başına 16 ayrı kutuyu birleştirip tek bir depolama alanı olarak kullanabiliyor. Bu da sanal depolama alanınızın aynı zamanda bir Felaketten Kurtarma çözümü olarak kullanılmasına izin veriyor. Bulut bilişimle uyumlu sistem tek bir kullanışlı arayüzle yönetilebiliyor. P4000 SAN, Birleşik Altyapılarda, sadece kutu içinde değil, farklı kutular arasında da sanallaştırma yapabilen tek depolama çözümü olarak öne çıkıyor.

HP danışmanlık hizmeti sunuyor
HP olarak firmalara öncelikle neyi bulut bilişime taşımaları gerektiğini ve neyi bulut bilişim kapsamı dışında bırakabileceklerini profesyonel danışmanlık hizmeti alarak net bir şekilde belirlemelerini tavsiye ediyoruz. Bulut bilişim, veri merkezlerine İnternet üzerinden erişimi desteklediği için veri güvenliği açısından bütün sistemlerin Bulut’a taşınmasını gerekli görmüyoruz. Ayrıca, HP olarak bu konuda firmalara özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Kurumlara yeni teknolojilere geçişi kolaylaştırmak ve BT inovasyonu yoluyla bilişimi iş hedeflerine odaklamak amacıyla Stratejik BT Danışmanlığı yelpazemizde (SITAS) olduğu gibi farklı çözümler de sunuyoruz.

IBM ile ‘Bulut’a yolculuk
“Bulut yepyeni bir teknoloji değildir, var olanın üzerine geliştirilen bir sistemdir ama bilgi ve hizmet sunma şekillerinde devrim yaratmıştır. Bulut bilişim, bir hizmet gibi talebe göre tahsis edilen, yayılmış ve küresel olarak erişilebilir BT kaynakları ağı içerisinde gerçekleştirilir. Bugün bir işletme teknoloji altyapısının neredeyse % 30’unu geliştirme/test etmeye ayırır. IBM, test ortamlarında bulut uygulamalarıyla, maliyetlerin %50'nin üzerinde azaltıldığını, kalitenin artırıldığı ve pazara çıkış süreçlerinin ciddi ölçüde kısaltılabildiğini gözlemledi” diyen IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu bizlere bulut bilişim teknolojisinin perde arkasını anlattı ve şöyle devam etti:
“Bulut bilişim;
- Kaynaklar sadece ve gerektiğinde satın alınır ve kullanıldığı zaman için maliyet ödenir. Bulut, sermaye giderlerini ve operasyon giderlerini azaltabilir.
- Her zaman diliminde anında ölçekleme yapılmasına izin verir.
- % 80’e kadar alandan tasarruf, % 60’a kadar güç ve soğutma maliyetlerinden tasarruf ve varlıkların kullanımında 3 katı faydalanma sağlar.
Esneklik, modülerlik ve ölçeklenebilirlik yapısına sahip olma özelliği ile bulut bilişim, kurumların maliyet avantajlarını rekabet avantajına çevirmelerine fırsat tanır.
Bulut bilişim, 2010 yılının ikinci yarısından itibaren tüm üst düzey yöneticiler için önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. Türkiye’de de kurumlar bulut bilişimi ile neler kazanabileceğinin yavaş yavaş bilincine varıyorlar. Bulut bilişimi tercih eden bazı kurumlar bunun ciddi faydalarını ve yaptıkları yatırımın geri dönüşü almışlardır.”

Bulut bilişimin danışmanı IBM
IBM 3 yıldır özel, genel ve birleşik bulut yapıları üzerine çözüm ve danışmanlık hizmeti veriyor. Kurumlara bulut stratejisini ve yol haritasını belirlemek amacıyla değerlendirme hizmetleri sunuyor ve bu sayede kurumlar, iş yüklerinin ne kadarının bulut bilişime uygun olduğunu görüyorlar. IBM’de BT ve iş stratejilerinin bulut bilişim stratejileriyle ortak paralellikte yürütülmesini sağlıyor ve geliştiricilerin kolay uygulamalar geliştirebilmesini sağlıyoruz.
IBM bulut bilişimde, ihtiyaçlara göre uyarlanabilen ve uçtan uca çözüm modelleri sunan bir şirket olarak diğerlerinden ayrılır. Dünya ölçeğinde IBM’in 13 bulut bilişim laboratuvarı bulunuyor ve ABD’de, İngiltere’de, Çin’de, Hindistan’da, Kore’de, Japonya’da, İrlanda’da, Güney Afrika’da, Brezilya’da, Polonya’da, Hong Kong’da ve Singapur’da bulunan bu laboratuvarlar, kavram çalışması, bulut geliştirme ve pilot çalışmaları yapıyor. Türkiye’de de, IBM İstanbul İnovasyon Merkezi’nde bulut bilişim çalışmaları çeşitli IBM uzmanları ve yazılımlarla yapılmaktadır.
Bugün tüm Dünyada 200’den fazla IBM araştırmacısı, bulut bilişim güvenliği ve gizliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, dünyada 8 milyon m2’den fazla veri merkezi olan IBM 16 merkezinde uzmanlık/eğitim çözümleri ve bulut altyapılarını, uygulamalarını ve hizmet olanaklarını uygulamalı olarak sunar. Bulutun alt başlıkları olan sanallaştırma, güvenlik, genel ara yüzler, araçlar ve geliştirme ortamları, veri bütünleşmesi, platform, yönetişim, izleme, servis yaşam döngüsü ve haberleşme alanlarında standartların belirlenmesi alanında da liderdir.

İnovasyonda da IBM
IBM olarak bulut bilişim alanında neredeyse her hafta bir yenilik duyuruyoruz. Örneğin, en son sanallaştırma, görüntü yönetimi ve bulut bilişim liderlik yeteneklerini genişleten içerikli bir yazılım ile veri merkezlerinin dakikalarda sanallaştırılabildiği böylece de iş taleplerinin anında karşılanabileceği bir dizi çığır açan teknolojik iyileştirmeyi duyurduk. Bu yeni teknolojiler, IBM'in mevcut sağlama ve görüntü devreye alma kapasiteleri üzerine kurularak müşterilerin sanallaştırılmış Bulut ortamlarını daha fazla iş verimliliği, çeviklik, inovasyona ulaşmak için kullanmalarına fırsat sağlamanın yanı sıra aynı zamanda maliyetleri kontrol etme fırsatları da tanıyor.
Ayrıca geçen aylarda IBM’in kilit bazı müşteriyle pilot çalışmaları yapılacak ve tüm kurumlar için hazır hale gelecek bir yeni nesil bulut hizmeti platformunu duyurduk. İlk kez müşteriler genel, özel ve birleşik buluttan kendileri için gerekli olan en önemli özellikleri ayırabilecek ve basit Web altyapılarından aşağıda sıralanan karmaşık iş süreçlerine kadar tüm iş yüklerini kendileri seçebilecekler.
- Güvenlik ve yalıtım
- Performans ve kullanılabilirlik
- Teknoloji platformları
- Yönetim desteği ve devreye alma
- Ödeme ve faturalama
Bulut bilişimin bu kadar önemli hale gelmesinde birbirine paralel gelişmelerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bunlar şöyle sıralanıyor:
• İnternet’in hızlanması ve her yerden, her aygıttan kullanılması
• Hemen her endüstride rekabetin çoğalması, dolayısıyla BT hizmetlerinin hızlı ve esnek bir şekilde sunulması ihtiyacı
• BT altyapı maliyetlerin artması, esnek maliyetlendirme ihtiyacı
Nitekim tanınmış uluslararası araştırma kuruluşu IDC bulutla ilgili teknolojilere, donanıma ve yazılıma yapılan harcamaların 2013’e gelindiğinde 45 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. 2010 yılı akıllı telefonlardan sonra, tablet araçlarının(Apple iPAD, Samsung Galaxy, Motorola Xoom, BlackBerry PlayBook vb.) boy gösterdiği yıl oldu. Bu araçlarla daha önce akıllı telefonlarda kullanılması tercih edilmeyen, kullanılmayan uygulamalar (ofis paketleri), kolaylıkla kullanılır oldu ve bu mobil araçlar İnternet’in bulut bilişim için kullanılması için itici güç olmaktadır ve olacaktır. Yalnızca mobil araçlar değil, park metreler, su okuyucuları gibi akıllı araçlar ve mobil ödeme platformları da bulut bilişim için itici güç olacaktır. Biz 2015 yılına kadar 1 milyardan fazla aracın, bulut bilişimde kullanılmaya hazır olacağını öngörüyoruz.

IBM’den akıllı kurumsal bulut
Bugün IBM dünyanın en kritik finans, sigorta, kamu, telekom, havayolları, lojistik müşterilerinin iş uygulamalarını geleneksel altyapılarda çalıştırır. IBM, şimdi bulut bilişimi de bu altyapı ortamı için öneriyor çünkü bulut bilişimin temelinde yüksek düzeyde erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik mevcuttur. IBM gibi bulut sağlayıcılar, politikalar aracılığıyla erişilebilirlik ve ölçeklenebilirliği işin kritikliğine göre belirlenen yüzdelerle sağlıyor. Diğer yandan IBM, birlikte çalışma için (www.lotuslive.com), süreç yönetimi içinse (http://www.blueworkslive.com) gibi sitelerde yazılım kaynaklarını bulut bilişim üzerinden orta ve küçük ölçekli firmalara sunuyor. IBM ayrıca, “Smart Cloud Enterprise” ortamını Türkiye’de de sunuyor. Böylece müşterilerimiz, IBM bulut bilişim altyapısı sayesinde aşağıdaki ortamlara esnek bir ücretlendirmeyle sahip olabiliyor:
• Web sunucusu
• Veri tabanı sunucusu
• ‘Batch’ işlemlerini yapmak için dönemsel işlem gücü ihtiyaçlarını sağlama
• Yeni projeler için kaynak ihtiyacını en hızlı şekilde karşılama
• Sunum ortamı hazırlama
• Uygulama geliştirme için gerekli ortamların hazırlanması

IBM olarak bulut bilişimin her tipi için (özel, genel ve birleşik bulut yapıları) uçtan uca çözümler ve danışmanlık hizmetleri sunuyor ve aynı zamanda öngörü desteği veriyoruz. Kurumların bulut stratejilerini ve yol haritalarını belirlemek amacıyla verdiğimiz hizmetlerimizde var. Bu hizmetler kurumlara, iş yüklerinin ne kadarının bulut bilişime uygun olduğunu veya BT ve iş stratejilerinin bulut bilişim stratejileriyle ortak paralellikte yürütmelerinin faydalarını ve uygulama geliştiricilerin işlerinin nasıl kolaylaştırılacağına ve geliştireceğine dair yardım sağlıyor. IBM gibi küresel bulut sağlayıcı olma amacıyla hareket eden şirketlerin ülkü desteği, dünyadaki uygulama örneklerinin ülkemize aktarılmasını, referans alınmasını ve tüm teknolojilerin dünya standartlarında olmasını sağlar. Böylece yapılan bulut bilişim projeleri de küresel kaliteleri ve standartları yakalayabilmektedir.
IBM Türk bulut bilişim dönüşüm projelerinde yerli danışmanların yanı sıra dünyada bu konuda projeler geliştirmiş yabancı uzmanları da gerçekleştirilen projelere dâhil eder ve bu bahsettiğim kalitenin oluşmasını garantiler.

VMware ile bilişim ‘Bulut’a taşınıyor
Sanallaştırma ve bulut altyapısında dünya lideri isimlerden VMware, bilgi işlemin karmaşık yapısını belirgin şekilde kolaylaştıran, daha esnek ve çevik hizmet sunma olanağı tanıyan çözümler sunuyor. Bulut bilişim alanında en çok kuruluma sahip ürünü VMware vSphere ile şirket, kurumların mevcut yatırımlarını koruyarak, güvenlik ve kontrolü güçlendirerek bulut bilişim yaklaşımına geçişlerini hızlandırıyor. VMware Türkiye Satış Müdürü Yakup Börekçioğlu ile verdikleri hizmetler ve sağladıkları katma değerler üzerine bir dosya çalışması gerçekleştirdik.

Hizmet olarak BT-Bilişim Teknolojileri
Ürün ve hizmetlerini pazara en hızlı ve ilk olarak sunan şirketlerin kazandığı günümüz rekabetçi iş dünyasında bilgi işlem şirketin her kararında merkezi noktada yer alıyor. Bilgi işlem bölümlerinin hızlı yanıt verme süreleri ve esneklikleri kurumları daha rekabetçi hale getiriyor. Yine de günümüzde birçok kurum, altyapılarının yönetimi çok zor ve uyarlanmak için çok karmaşık olduğu için yeterince hızlı davranamıyor.
Öte yandan günümüz iş dünyasının hız ve dinamizminde BT altyapıları her geçen gün daha karmaşık ve kırılgan bir hal alıyor. Mevcut BT yatırımlarının yüzde 70’i bakıma odaklanırken yenilikçilik için kurumlara çok az kaynak kalıyor. Daha hızlı yanıt süreleri isteyen kullanıcılar ve daha düşük maliyetler isteyen yönetimler, bilgi işlem bölümlerinin daha iyi stratejilere ihtiyaç duymasını gerektiriyor. Bilgi işlem bölümlerinin olağan görevleri ve onay sistemini otomatik hale getirmek, aşırıya kaçmadan bilgi işlem kaynaklarını gerektiği zaman gerektiği yerde esnek bir şekilde sunmak, gelecekteki işletim sistemi, donanım ve uygulamalarını sınırlamadan büyümek ve değişmek için bir araca ihtiyacı oluyor.
Bulut bilişim, bilgi işlem bölümlerinin artan iş ihtiyaçlarını karşılamaları için çok daha verimli, esnek ve düşük maliyetli bir yol olarak BT’yi hizmet olarak (ITaaS-IT as a Service) sunuyor. Talebe bağlı, kendi kendini yöneten ve hizmet gibi tüketilen sanal altyapının etkin biçimde toplanmasını sağlayarak BT karmaşıklığını ortadan kaldırıyor. bulut bilişim, BT hizmetlerinin aynen elektrik ve su gibi ihtiyaç halinde otomatik olarak kurumun kendi veri merkezinden veya başka bir veri merkezinden alınması anlamına geliyor. “Kullandığın kadar öde” modeli ile kullanıcı gerektiğinde o servisi yeniden kurma maliyeti ile karşılaşmadan kendi veri merkezine alabiliyor. BT bölümlerine yöneticilerin isteklerine hızlı ve esneklikle cevap verme, az kullanılan kaynakları daha etkin kullanacak şekilde değerlendirme olanağı sunuyor. Hizmet olarak BT (IT as a Service), BT ihtiyaçlarının kontrolünün yanı sıra iş ihtiyaçlarını da en etkin şekilde karşılıyor. Uygulamalar ve sanal makineler otomatik olarak onaylanıyor, işin ihtiyaçlarına bağlı politikalara bağlı olarak kaynaklar toplanıp sunuluyor. Böylece kurumlar maliyetlerini ciddi oranda düşürüp daha fazla verimlilik ve esneklik için kendi kendini yöneten bir sanal altyapıya sahip olabiliyorlar. Bulut bilişimin kullanıcılara sağladığı en önemli avantajlar; esneklik, hızlılık ve gereksiz maliyetlerin önlenmesidir.

“Herkese uyan tek bir bulut”
VMware olarak kurumların ‘Bulut’a yolculuğuna yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bulut bilişim için en temel katalizör kuşkusuz sanallaştırma. Sanallaştırma alanında dünya lideri VMware, kurumların kendi bulut altyapılarını kurabilmeleri, sağlam Bulut uygulamaları kurup çalıştırabilmeleri, son kullanıcı bilgiişlemini bulut tabanlı bir hizmet olarak sunabilmeleri için bu sağlam temel üzerine platformlar ve çözümler inşa ediyor.
Bulut bilişim çözümleri sunan şirketler, “herkese uyan tek bir bulut” yaklaşımıyla çözüm sunuyor. VMware olarak biz rekabet avantajı sunabilmek için bulut bilişim kurumların kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda esnek biçimde şekillendirilebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı da “Your Cloud – Sizin Bulutunuz” şeklinde ifade ediyoruz. İster kendi özel bulutunuz, ister servis sağlayıcı bulutu, ister her ikisini bir araya getiren birleşik Bulut olsun, kurumunuza en uygun bulutu VMware bu bulutu kurmak ve yönetmek için toplu bir çözüm paketi ve her şeyin sorunsuz güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için geniş bir iş ortakları ekosistemi sunuyor. Sonuçta kurumunuz herhangi bir buluta değil, hız ve esneklik kazanan BT ekiplerinin işiniz için daha hızlı çözümler sunabildiği kendi bulutuna sahip oluyor.
VMWare’in kurumun ihtiyaçlarına özel yaklaşımı mevcut yatırımlarınızı korumanızı, esneklik ve güvenliği garanti etmenizi sağlıyor. VMware’in bulut yaklaşımı kurumlara aşağıdaki avantajları sunuyor:
Kullanım ve otomasyon aracılığıyla verimlilik: Kaynakların bir havuzda toplanması ve kendi kendini yöneten, dinamik biçimde uyumlaştırılan ortam, BT performansını önemli ölçüde artırıyor. Gereksiz altyapı yatırımlarını ve teknolojilerin atıl durumda kalmasını önlemek için mevcut kaynaklar korunuyor. Bu da kuruma toplam sahip olma maliyetini düşürme imkanı tanıyor.
Kontrollü çeviklik: bulut bilişim bir yandan güvenliği korumayı ve BT bölümlerini güçlendirmeyi ve hızlandırmayı, diğer yandan son kullanıcıları güçlendirmeyi amaçlıyor. VMware çözümü, BT hizmet onaylamasını ve yayılımı büyük oranda basitleştirerek, BT kontrolü, koruyucu önlemler ve düzenleme uyumluluğuyla tüm bu üç hedefi birleştiriyor. BT ekipleri böylece sürekli değişen iş ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve güvenli cevap verebiliyor.
Seçme özgürlüğü: BT ekipleri geleneksel sistemleri destekleme yeteneğini koruyor, herhangi bir teknoloji ya da tedarikçiye bağlı kalmadan bunları içerde veya dışarda yayma esnekliği kazanıyor. Geliştiriciler ortak bir yönetim ve güvenlik ağı içinde birleşik, özel ve servis sağlayıcı bulutları arasında taşınabilen uygulamalar geliştirebiliyorlar.

Düşük maliyet ve yüksek verimlilik avantajı
Günümüzde şirket yöneticileri bilgi işlem bölümleri üzerinde daha hızlı tepki verebilen ve daha esnek sistemler için baskı kurarken, bilgi işlem sürekli olarak daha azıyla daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Forrester Research’e göre günümüzde bilgi işlem bölümleri kaynaklarının yüzde 70’inden fazlasını bakıma, kalan yüzde 30’unu ise katma değerli ve stratejik projelere harcıyor. Bilgi işlem ekipleri bir diğer taraftan da sürekli gelişen ve daha karmaşık bir hale gelen son kullanıcı ortam, uygulama ve cihazlarıyla uğraşarak operasyon kapasitelerinin de büyük bölümünü harcıyorlar. Yoğun rekabet baskısı da hızlı uygulama geliştirme ve uygulama ihtiyacı doğuruyor. Yine de birçok uygulama platformu, modern uygulamaların gerektirdiği esneklik ve ölçeklenebilirliği ve bilgi işlem bölümlerinin kontrolü ve iş süreçlerine uyumluluğunu sağlamalarına olanak tanıyan yönetilebilirliği sağlamıyor. İsteğe bağlı çalışan, servis sağlayıcı bulutları aracılığıyla uygun fiyatlı self-servis bilgi işlem kapasitesi de, yöneticilerin şirket dışında aradıkları erişilebilir, düşük maliyetli alternatifler nedeniyle bilgi işlem bölümlerinin yeni rekabet konusu olarak karşımıza çıkıyor.
Bilişim teknolojilerinin karmaşıklığı altında kaybolan bilgi işlem ekiplerinin; iş dünyasının isteklerine cevap verebilmek, istenen güvenlik ve kontrol seviyelerini sağlamak için daha verimli ve çevik bir hizmet modeline geçmeleri gerekiyor. Bu nedenle mevcut yatırımları ve işin gerektirdiği güvenlik, kontrol, uyum ve hizmet kalitesini korurken, bulut bilişimin düşük maliyet ve esneklik avantajlarından yararlanmak istiyorlar.
Genel olarak baktığımızda hemen hepsinden yararlandıklarını söyleyebiliriz. Ana bulut platformumuz VMware vSphere üzerine kurulu olan her çözümden yararlanıyorlar. Güvenlik için VMware vShield, Net kapısı için Vcloud, sanal masa üstleri için VMware View, bulut platformunu yönetmek için de VCops, VSM çözümümüzü tercih ediyorlar.

Kurumlar için ‘Bulut Bilişim’ tavsiyeleri
Bulut’a geçerken sanallaştırma alanında kurumun bugüne kadar yaptığı mevcut yatırımların çöpe atılmadığı ve kurumun ihtiyaçlarını karşılayan bir bulut altyapısı oluşturulması önem taşıyor. Bulut bilişime hazır olup olmadığınızı anlamak ve geçiş sürecini başarıyla gerçekleştirmek için bu teknolojiye stratejik ve metodolojik yaklaşmanız gerekiyor. İş yükünüzün bir kısmını ya da tamamını kendi şirket bulutunuza ya da bir servis sağlayıcı bulutuna taşımayı düşündüğünüzde yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
• Portföyünüzü analiz edin ve bulut bilişim yaklaşımından en fazla yarar sağlayacak uygulamalarınızı önceliklendirin.
• Sanallaştırma altyapınız da dahil (sunucular, depolama, ağ vb.) olmak üzere bulut için hedeflediğiniz tüm iş yükünün sanallaştırmasını tamamlayın.
• Sunmak istediğiniz standart hizmetleri, bunlara bağlı servis seviyelerini de dikkate alarak düşünün ve tanımlayın.
• Güvenlik protokollerini ve uyumluluk ihtiyaçlarını ana hatlarıyla belirleyin, gerekirse yeniden tanımlayın.
• Hizmet tüketim modelini desteklemek için yönetim de dahil olmak üzere; mimari, altyapı ve organizasyon süreç ve politikalarını uyumlaştırın.
• Yönetilen kaynakların paylaşımlı havuzuna sahip olacağınızı ve son kullanıcıların sistem kaynaklarına doğrudan erişimi olacağını dikkate alarak kapasite planlaması yaklaşımınızı nasıl değiştireceğinizi düşünün.
• bulut bilişim altyapınızın gerçek maliyetlerini son kullanıcılarınıza ve iş sahiplerine nasıl gösterebileceğinizi tartışın.
• Bulut’a geçişi desteklemek için BT, iş süreçleri, işe alım süreci ve destekleyeceğiniz diğer iş kollarında yaşanacak değişimi nasıl yöneteceğinizi planlayın. Bunu yaparken görev değişiklikleri, eğitim ve sertifikasyon işleyişlerini de dikkate alın.
• Bunların bir kısmını yapmış ya da hiç başlamamış olsanız bile VMware çözümleri ve uzmanları ile kurumunuz için doğru stratejiyi geliştirme ve hayata geçirme konusunda yardımcı oluyor.
VMware olarak kurumlar için sunduğumuz en büyük avantaj, “Your Cloud” yaklaşımımız doğrultusunda kendi ihtiyaçlarına özel bulut çözümlerine sahip olabilmeleri. Ayrıca bulut bilişim platformuna geçişte mevcut yatırımların korunmasını ve güvenlik faktörünü en üst seviyede ele alıyoruz. Bu bağlamda sanal ortamda çalışan her türlü iş yükü herhangi bir değişikliğe ihtiyaç kalmadan problemsiz bir şekilde bulut bilişim platformuna aktarılabiliyor.

Bulut’ta TTNET var
Telepati bulut bilişim Dosyamız için bir diğer konuğumuz ise TTNET Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şahin Şen oldu. Kendisinden TTNET’in bulut bilişim öngörüleri, servis ve hizmetleri üzerine önemli bilgiler aldık.

“Veri kullanımı çok büyük oranda arttı; hayatımız bulut bilişimin içinde”
Günümüzde veri üretim hızı sürekli artıyor. Dünyada her yıl o zamana kadar var olan toplam veriden daha fazla veri üretiliyor ve bu veriler sayısal ortamda depolanıyor. Sadece video paylaşım sitelerine dakikada 24 saati aşan görsel veri yükleniyor. 500 milyondan fazla kişi sosyal paylaşım ağlarına herhangi bir ücret ödemeden binlerce fotoğraf yüklüyor. Bizler de sadece bir İnternet bağlantısı aracılığıyla bu verilerin hemen hepsine anında ulaşabiliyoruz. Bu içerikler “veri merkezi” adı verilen yapılarda saklanıyor. Ortak verilerin dünyanın herhangi bir yerinde bulunan veri merkezlerinde saklanması ve İnternet aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden bu verilere ulaşılması basitçe bulut bilişim anlamına geliyor.
İnternet bize milyonlarca dolar değerindeki veri merkezlerine ulaşıp, yüksek teknolojiden faydalanma imkânı veriyor. Bu sayede günümüzde binlerce kütüphanelik veriye istediğimiz yerden istediğimiz anda ulaşabiliyor ve veriler üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Elbette veri kullanımı sadece video seyretmekle veya fotoğraf paylaşmakla sınırlı kalmıyor. Firmalar da kurumsal alanda en az özel amaçlı kullanılan miktar kadar veri üretiyor ve bu verileri yasal zorunlulukları gereği uzun süreler boyunca saklıyorlar. Eskiden iki şehir arasında yolculuk demek her şeyden soyutlanmak anlamına geliyordu. Artık günümüz çalışanları haberleri anında alıyor, yolculuk sırasında da vakit kaybetmeden çalışmaya devam edebiliyor.
Trafik uygulamaları, sanal gerçeklik içeren emlak uygulamaları, yeni açılan mekanlar hakkında bilgiler veren uygulamalar, sağlık uygulamaları ve daha yüzlerce farklı uygulama gün içinde bilgiyi nasıl kullandığımızı tamamen değiştiriyor. Web siteleri, özellikle oyun, video gibi alanlarda bulut bilişimden yararlanılıyor. Böylece kullanıcı veriyi bilgisayarında depolamak için donanıma yüksek bedeller ödemeden, kendine lazım olan veriye Web sitesinden sorunsuzca ulaşıyor.
Veriler büyük bir hızla artıyor ve dünyadaki veri varlığı inanılmaz boyutlara ulaşıyor. İnsanlar bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla hem iş hem de eğlence amaçlı çok fazla sayıda hizmet ve veriye ulaşmaya çalışıyor. 2008’de 5 exabyte’lık veri üretilmişti. Bu, 1 milyar DVD büyüklüğüne denk geliyor. Cisco’un bir araştırmasına göre şu anda ise 1,2 zettabyte bilgi üretiyoruz. 1 zettabyte 1024 exabyte’a denk geliyor. Bu büyüklük dünyadaki her kişinin 100 yıl boyunca tweet atması ya da bir saatlik TV dizisinin 125 milyon yıl gösterilmesi ile eşit büyüklükte. Hal böyle olunca kişisel ve kurumsal bilgisayar ve veri merkezleri verileri muhafaza etmek açısından yetersiz kalıyor. Veri artıkta bu ihtiyaç daha da artacak. Ayrıca mobil cihazlar bulut bilişime olan ilgiliyi daha da arttırıyor. Verilerin artması, bulut bilişimle kolay ve daha düşük maliyetlerle muhafaza edilmesi ve her yerden kolayca bu verilere ulaşılabilmesi bulut bilişimi bu derece önemli hale getirdi.

Bulut Bilişim’in sağladığı avantajlar
Şirketler de tıpkı insanlar gibi bulut bilişime artan bir ilgi gösteriyor. Firmaların bilişim, insan kaynakları, satış, muhasebe, finans, yönetim gibi tüm bölümleri bulut bilişimden faydalanabiliyor. Sadece yatırım maliyetleri açısından değil, yapılan ana işe odaklanmaya izin vermesi, yönetiminin kolay olması ve ölçeklenebilmesi bulut bilişimi cazip kılıyor.
Bulut bilişimin faydalarını da ana başlıklarda şöyle özetleyebiliriz;
Sıfır yatırım maliyeti: Büyük ölçekli bir altyapı yatırımı yapmak istendiğinde, emlak, fiziksel güvenlik, donanım, bakım, servis ve operasyonu yönetecek eleman maliyetleri bütçenin önemli bir bölümünü tüketiyor. Böylece yatırımı yapmak bile başlı başına şirketin geleceğini etkileyecek bir harcama haline geldiği için KOBİ’ler için ulaşılmaz, büyük ölçekli firmalar için de uzun onay süreçleri gerektiren bir sorun oluyor. Bu ihtiyaç hizmet olarak kiraladığında ise yatırım maliyeti sıfır olacağı için, onay süreçleri veya yatırımı karşılamak kurumlar için sorun olmaktan çıkıyor.
Sadece ihtiyaç anında kullanım olanağı: bulut bilişimden önce işler şirketlerin tahmininden daha iyi gittiğinde ve hızlı büyüme yaşandığında bilişim sistemi yetersiz kaldığı için, para ve müşteri kaybedilirdi. Tam tersi olduğunda, yani işler beklendiği kadar iyi gitmediğinde ise şirketler hiç kullanılmayan onca donanıma gereksiz yere yatırım yapmış olurdu. Bulut bilişimin sadece ihtiyaç anında kullanıldığı kadar ödemeye olanak veren faturalama sistemi ile birlikte artık bilişim yatırımlarında ölçeği düşünmeye gerek kalmıyor. Operasyon maliyeti riskini de ortadan kaldıran bulut bilişim, şirketlerle birlikte ölçek değiştirebilir. Bu özellik de kurumlar için garantili iş sürekliliği anlamına geliyor.
Daha verimli kaynak kullanımı: bulut bilişim hem bilişim kaynaklarının doğru şekilde kullanımını sağlıyor hem de insan kaynağının bilişim problemini çözmek için harcadığı zamanı şirketi büyütmek için harcamasına olanak veriyor.
Kullandığın kadar ödeme modeli: Tıpkı bir kamu hizmeti gibi faturalandırılabilinen bulut bilişim hizmeti sayesinde aylık da olsa kullanılmayan yazılım ve uygulamalar için para ödenmesine gerek kalmıyor. Bulut bilişim öncesi ödemeleri aylık olarak karşılaştıran şirketler, daha ilk aydan faturaların önemli ölçüde azaldığını görebiliyor. Ayrıca önemli bir maliyet avantajı kazanan şirket bunu rahatlıkla rekabet avantajına çevirebiliyor.
Sonuç olarak; Bulut bilişim İnternet’e bağlı aygıtlardaki büyük artışa paralel olarak gelişmekte olan modern teknolojinin hayatımızda giderek artan ağırlığını işaret ediyor. Var olan momentumunu kaybetmediği takdirde bulut bilişim, hayatımızın çok önemli bir parçası hatta uzantısı olacak. Teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığı günümüz dünyasında TTNET olarak, hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimize; hayatlarını kolaylaştırmak, teknolojinin kullanımını basitleştirmek, kurumsal müşterilerimizin işlerini daha verimli, daha etkin hale getirmek ve satışlarını artıracak teknolojiye sahip olmalarını sağlamak hedefiyle birçok ürün, servis ve çözüm sunuyoruz. Bu kapsamda, maksimum verimlilik sağlamak amacıyla sunduğumuz TTNET İşyerim paketleri, kullanıcılara hayatlarını daha da kolaylaştıracak, işlerini daha verimli yapmalarını sağlayacak, satışlarını artırmalarına yardımcı olabilecek bulut bilişim çözümleri içeriyor.

TTNET yenilikçi bulut bilişim hizmetleri sunuyor
Teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığı günümüz dünyasında TTNET olarak, hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimize; hayatlarını kolaylaştırmak, teknolojinin kullanımını basitleştirmek, kurumsal müşterilerimizin işlerini daha verimli, daha etkin hale getirmek ve satışlarını artıracak teknolojiye sahip olmalarını sağlamak hedefiyle birçok ürün, servis ve çözüm sunuyoruz. Bu doğrultuda bulut bilişim, odaklandığımız alanlar arasında yer alıyor.
TTNET bulut bilişim çözümleri ile müşterilerimiz, teknolojiyi kullanmak için yüksek maliyetleri karşılamak durumunda kalmadan ve Bakım-Destek açısından da zamandan ve maliyetten tasarruf ederek yüksek erişilebilirliğe sahip teknolojileri kullanabiliyor. TTNET olarak büyük önem verdiğimiz bulut bilişim çerçevesinde, çeşitli ürün ve hizmetler sağlamak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bundan sonra da en ileri teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz ve bu alanda müşterilerimize büyük avantajlar sunacak hizmetlerimiz artarak sürecek.
ADSL hizmeti üzerinden iş yerlerinin hızlı-güvenli İnternet’e bağlanmalarını sağlamayı amaçlayan TTNET İşyerim Paketleri kapsamında ücretsiz sunulan TTNET Webim bu hizmetlerimizden biri. İş yerleri için alan isminin alınmasını sağlayan ve işyerlerinin Web sitelerini kolayca oluşturup yayınlamasını sağlayan TTNET Webim ile kurumsal ve bireysel müşterilerimiz, kendi alan isimlerini alabiliyor ve bu alan ismi uzantısı ile birlikte e-posta adresi belirleyip kullanabiliyorlar.
TTNET Webim müşterilerimize, kendi İnternet sitelerini 5 adımda oluşturabilecekleri kolay internet sitesi hizmeti sağlıyor; bu hizmetle kullanıcılar herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi internet sitelerini oluşturup içeriğini istedikleri zaman değiştirebiliyorlar. Fonksiyonelliği ve gelişmiş görsel seçenekleri ile bu yapı, İnternet’ten sipariş alma gibi ileri düzeyde özellikleri de içeriyor.
Bulut bilişim çözümlerimiz kapsamında yakın zamanda, NETDİSK adlı ürünümüzü kullanıcılarımıza sunduk. Çevrimiçi depolama (online storage) ürünümüz NETDİSK, harici disklerin ve bilgisayarların kaybolması, çalınması, arızalanması, önemli kişisel veya ticari bilgiler içeren dosyaların zararlı yazılımlardan etkilenmesi gibi birçok sorunu ortadan kaldırıyor ve her türlü dosyayı kolayca yedeklemeye ve dosyalara internetten güvenli erişime olanak sağlıyor.
Windows, MAC, iOS platformlarında da çalışan NETDİSK ile anlık ve otomatik olarak yedeklenen dosyalara mobil cihaz ve bilgisayarlar gibi her türlü ortamdan ulaşılabiliyor. NETDİSK, birden fazla bilgisayarın ve mobil cihazların da yedeklenmesine olanak tanırken, güvenli bir şekilde dosya paylaşımına da imkan sağlıyor. Dosyalar bilgisayardan silinse bile, NETDİSK’te kalıyor ve tek tuşla geri yükleme yapılabiliyor. NETDİSK ayrıca, dosyaları yapılan değişikliklere göre sürümlüyor.
Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenler TTNET Satış Noktalarına veya Türk Telekom Ofislerine gelerek, 444 0 375 numaralı telefonu arayarak ya da (http://www.ttnet.com.tr ve www.ttnetbulutu.com) adreslerini ziyaret ederek bilgi alabilirler.

Bulutun anahtarı mobil
Mobil cihazlar şüphesiz bulut bilişimin gelişiminde ciddi bir rol oynuyor. Zira bu cihazlar sayesinde, kullanıcı buluta anında giriş yapabilme ve işlemlerinin devam ettirme şansına sahip olabiliyor. Hatta mobil cihazların son 10 yıldaki gelişimi bulut bilişimin son kullanıcıya sunulabilirliğini sağlamadaki en önemli etken olduğunu da söyleyebiliriz. Bu cihazların pazardaki payının artması ile buluttan kullanıcılara sunulan servislerin adetlerinin ve özelliklerinin giderek hızlanan bir şekilde artacağını öngörüyoruz.
Telekom şirketlerinin buradaki rolü doğal olarak servisin kullanıcıya ulaştırılabilmesi şeklinde olacak. Telekom sektörü, var olan Bulut altyapısının kullanılabilir bir şekilde müşteriye ulaştırmak ve destek konusunda kritik bir rol üstleniyor. Şirketlerin müşterilerini bulut bilişime dair bilinçlendirme konusunda ek çalışmalar yapması da önemli. Zira kullanıcıların çoğu ilk kez bu tarzda servislerle karşılaşacaklar. Doğal olarak işin güvenliği ve çalışma metodu konusunda öğrenmek istedikleri noktalar olacaktır.

Cloudturk’ten bulut bilişim hizmetleri
“Cloudturk, Türkiye’nin ilk IaaS sağlayıcısı konumunda. 2010 yılının Kasım ayında Türkiye’nin en büyük veri merkezini faaliyete geçirerek ülkedeki en büyük IaaS yatırımını gerçekleştirdik. Bu veri merkezindeki iş ortağımız Anadolu Bilişim Hizmetleri (ABH), Rusya, Sırbistan, Beyaz Rusya, Moldovya, Gürcistan, Azerbaycan, Suriye, Irak, Ürdün, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Pakistan’da BT operasyonları yöneticisi konumunda. Cloudturk olarak, sanal sunucu hizmetimiz ve sunucularımızı sürekli güncelleme kabiliyetimizle şirketlerin kendi iş alanlarına odaklanmalarına ve böylece kaynaklarından tasarruf etmelerine olanak tanıyoruz” diyen Cloudturk Yöneticisi Mustafa Yazıcı ile bulut bilişim dosyamız için özel olarak görüştük.

Hedef: Türkiye ve yakın coğrafya
2012 yılının ikinci yarısında öncelikli olarak Rusya’da yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırımlarımız tamamlandığında Rusya’nın ikinci büyük bulut sağlayıcısı olarak pazara giriş yapmış olacağız. Cloudturk olarak hizmet verdiğimiz kurumlar bulut altyapılarını bu ülkelerden dilediklerine dağıtabilecekler. Tüm yatırımlarımız tamamlandığında dünyada coğrafi olarak en yaygın alanda hizmet veren bulut sağlayıcılarından biri olacağız. Özellikle Türkiye ve yakın coğrafyada iş yapmak isteyen şirketlere, sunucularına gecikme (latency) olmadan erişme olanağını vereceğiz.

Bulut = Avantaj
Bulut bilişime dair büyük bir talep artışına tanık oluyoruz. Özellikle kurumsal müşterilerden yoğun talep alıyoruz. Hatta bu talep nedeniyle CloudTurk olarak altyapı kapasitemizi yoğun talep nedeniyle üç kere arttırmak zorunda kaldık. Bunun sebebi şirketlerde bilgi tüketiminin ve veri depolama ihtiyacının artmasıdır. Özellikle güvenlik konusunda standartların oluşmasıyla birlikte kurumlar hızla bulut bilişimin en yalın hali olan buluta yönelmeye başladı. Özellikle bulutun sağladığı esneklik ve maliyet avantajı hemen her kurumun dikkatinin buluta çekilmesini sağladı. Dünyadaki veri paylaşımının arttığı ve bununla birlikte arşivleme ihtiyacının da paralel olarak artacağı düşünülürse bireysel alanda da bulut bilişim kullanımının artacağını öngörmek yanlış olmaz.
Cloudturk Türkiye ve çevre coğrafyada bulut teknolojilerine yatırımı yapmak üzere 2010 yılında kuruldu. 1,5 senelik bir ARGE döneminden sonra projemiz 2011 Haziran ayında öncelikle Türkiye’deki şirketlere hizmet vermek üzere hayata geçti. Cloudturk şu an itibari ile Türkiye’nin ilk ve tek gerçek Bulut Teknolojisi Altyapı sağlayıcısı. Cloudturk bu başlangıçta sadece altyapıyı vermek üzere bulut bilişim hizmeti veriyor. İş ortaklarımız ise Cloudturk’un altyapısı üzerinden PaaS ve SaaS hizmeti verecekler. Cloudturk’ün sunduğu teknoloji özellikle küçük, orta ve büyük işletmelere büyük avantajlar sağlıyor. Küçük ve orta ölçekli firmalar sunucu ihtiyaçları olduğu zaman yeni sunucu olmadan maliyet ve emniyet avantajından dolayı Cloudturk altyapısını kullanmayı tercih ediyorlar. Birçok şirket de mevcut sunucu altyapılarını Cloudturk’un sunucu altyapı hizmeti üzerine taşımayı tercih ediyorlar. Büyük ölçekli firmalar ise genelde sistemlerinin bazı spesifik parçalarını taşımayı tercih ediyorlar. Ancak, aynı zamanda, büyük ölçekli firmalar arasında tüm alt yapılarını Cloudturk sunucu altyapısı üzerinde yarattıkları özel buluta geçirenler de var.

‘CloudTurk olarak odaklandığımız iki nokta var: Güvenlik ve hizmet kalitesinde süreklilik’
Yatırımımızı Türkiye’nin Bulut için üretilmiş ilk ve tek veri merkezi olan ABH Datacenter’da yaptık. Türkiye’de sadece iki şirketin sağlayabildiği Tier 3 standartlarında veri güvenliği sağlamaktayız. Bulut platformumuzda “Single Sign-On User Provisioning” teknolojisini kullanıyoruz. Aynı zamanda Cloud Security Alliance’ın en büyük destekçilerinden birisiyiz. Dolayısıyla platformumuz Cloud Security Alliance’ın belirlediği standartlar doğrultusunda hazırlandı. Aynı zamanda Amazon EC2 ve WMware vCloud API’lerini destekleyen dünyanın sayılı IaaS sağlayıcılarından birisiyiz. Sağladığımız tüm bu standartları Hizmet Seviyesi Anlaşmalarımıza aynı şekilde yansıtıyoruz. Uluslararası standartlara uyduğumuz için Türk şirketlerinin artık bulut bilişim IaaS hizmetini yurtdışından almasına gerek kalmadı.

“Buluta yolculuk için hazırlıklar başladı”
Büyük firmaların bulut bilişim altyapısına tek seferde geçmeleri boyutları itibari ile mümkün değil. Bu yüzden bu firmaların çeşitli alt projelerini Cloudturk bulutuna geçiriyoruz. Bulut sisteminin sunduğu avantajları bir kere tecrübe eden müşterilerimiz daha kritik iş süreçlerini yönettikleri Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamalarını da CloudTurk bulut altyapısına geçirmek istiyorlar. Önümüzdeki dönemde bulut bilişim teknolojisine önemli yatırım yapan SAP ve Oracle gibi uluslararası oyuncularla görüşme yapmaya başlayacağız.
Aynı şekilde KOBİ’lerden altyapılarını CloudTurk’ün bulutuna geçirmek üzere hazırlık yapan firmalar var. CloudTurk’ün sağladığı programlama arayüzleri (API) ile firmaların ihtiyaçlarına çözüm sunan altyapı senaryoları sunmamız kolaylaşıyor. Firmaların halihazırdaki sistemlerini bulut ortamına tümleştirme süreçleri ciddi anlamda kısaldı. Bu sayede maliyet avantajı elde etmek ve güvenli bir ortama verilerini taşımak isteyen yüzlerce firmayla çalışmamız devam etmekte.

Fujitsu’dan zengin çözümler
Sanallaştırma alanında öncü bir şirket olan Fujitsu’nun Türkiye ve Balkan Ülkeleri Genel Müdürü Halit Zaim ile Fujitsu’nun bulut bilişim Teknolojilerindeki varlığı için dosyamıza özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Bulut ile giderek artan iş sürekliliği
Bulut bilişimi kısaca Web servislerinin bütünü olaraktanımlayabiliriz. Sürekli gelişen ve değişen Web teknolojilerinin hem haberleşme, hem de uygulama katmanları, karmaşık ilişkilerin kurulmasını sağlayan zengin standartlardan ve protokollerden oluşuyor. Bu teknolojiler bulut bilişim platformunda toplanıyor, kullanıcılara da bu platform üzerinden sunuluyor. Bulut bilişim üzerinden Web servislerinin bireysel (Public) veya özel (Private) servisler olarak sunulması mümkün. Veri merkezlerinde kullanılan Servis Eksenli Mimari (SOA) gibi teknolojileri bulut hizmetlerinin de altyapısını oluşturuyor. Bulut platformlarının altyapısını oluşturan unsurlar arasında Yazılım Servisleri (SaaS) ve Servis Altyapıları (IaaS) hizmetleri de bulunuyor.
Bulut bilişimin kurumlara sağladığı en büyük avantajlar arasında kolay kullanım, BT maliyetlerinin azalması, verilerin çok daha verimli kullanılması, veri güvenliği, yüksek performans ve ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması yer alıyor. Bu sayede kurumlar günümüzde önemi giderek artan iş sürekliliğini elde edebiliyor.
Bilginin önemi giderek artıyor, rekabet koşulları hızlı bir şekilde değişiyor, zorlaşıyor. Bu durumda kurumların faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmelerinin önemi ortaya çıkıyor. Kurumların, 'İş Sürekliliği Yönetimi'ni en iyi şekilde yapmaları, riskleri önceden belirleyerek çözümlerini hazır etmeleri, hata riskini en aza indirgemeleri önem taşıyor.
Bulut Bilişim, kurumların iş sürekliliği yönetiminin farklı kollarını kolay bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyor. Bunu yaparken de kurumlara veri güvenliği garantisini vermesinin yanı sıra; yüksek performans, yüksek ölçeklenebilirlik ve düşük maliyet gibi avantajlar sunuyor. Veri merkezine ihtiyaç duyan tüm kurumların kullanabileceği bulut altyapıları, veri merkezlerinin karşıladığı tüm ihtiyaçları başarıyla karşılıyor.

Yönetilen altyapı ve altyapı servisi
Sanallaştırma alanında öncü bir şirket olan Fujitsu, bulut bilişim alanında da BT Altyapı Ürün ve Hizmetleri yelpazesiyle zengin çözümler sunuyor. Donanımlarımızı, 'Dinamik BT Altyapıları' öngörümüzle geliştiriyoruz. Bunlara ek olarak "Yönetilen Altyapı" ve "Altyapı Servisi" gibi dış kaynaklı hizmet modellerimizle de kurumların bulut platformlarına geçişini kolaylaştırıyoruz.
'Dinamik BT Altyapıları' öngörümüzle geliştirdiğimiz donanım ürünlerimiz arasında PRIMERGY sunucularımız ve ETERNUS veri depolama sistemlerimiz bulunuyor. Temmuz ayında veri depolama alanındaki 40'ıncı yılımızı kutladık. Diğer donanım ürünlerimiz gibi depolama sistemlerimiz de BT ortamlarına kolaylıkla bütünleşebiliyor. Ürünlerimiz, esnek ve kolay veri yönetimi, güvenli veri koruması, son model bağlantıları ve modüler disk depolama seçenekleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
PRIMERGY sunucularımız da veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilirliği, sanallaştırma uygulamalarının tümleşmesi gibi işlerin altından başarıyla kalkıyor. x86 tabanlı sunucularımız, işlemsel veri tabanı performansı sıralamalarında rakiplerine fark atarak dünya rekoru kırıyor. Son olarak sekiz soketli raf tipi sunucumuz PRIMERGY RX900 S2, Transaction Processing Performans Council'in (TPC) TPC-E sıralamasında en iyi performansı gösteren sunucu oldu. Dört roketli raf tipi sunucumuz PRIMERGY RX600 S6 da oldukça başarılı bir performans gösterdi.
Bunlara ek olarak Cloud eXtension (CX) serisi ürünlerimizi ise bulut bilişim hizmetlerine özel olarak tasarladık. Ölçeklenme alanında oldukça başarılı olan PRIMERGY CX1000 sunucumuz bulut desteğinin yanı sıra kurumlara yüksek performans, % 40'a varan yer tasarrufu, standart sunuculara göre % 20 daha fazla enerji tasarrufu gibi avantajlar sunuyor.
Kurumlara aynı zamanda "Yönetilen Altyapılar" ve "Altyapı Servisi" hizmetleri de sunuyoruz. "Yönetilen Altyapılar" hizmetlerimiz, müşterilerimizin BT ihtiyaçlarını tamamen veya kısmen dışarıdan karşılamalarını sağlıyor. "Altyapı Servisi" hizmetimizle ise doğal gaz, su gibi kısmi BT ihtiyaçlarının karşılanması, ödemelerin kullanıma göre yapılması mümkün oluyor.

‘Fujitsu ihtiyaçları dinliyor ve uygun çözümleri sunuyor’
Bulut bilişime geçiş yapmak isteyen müşterilerimize "Yönetilen Altyapılar" ve "Altyapı Servisi" gibi hizmetlerimizin yanı sıra PRIMERGY sunucularımızı ve ETERNUS depolama sistemlerimizi de sunuyoruz. Tier III seviyesindeki küresel veri merkezi ağımız, bulut platformlarımızın tabanını oluşturuyor. Sahip olduğumuz ISO sertifikalarımız, veri merkezlerimizin güvenli ve çevre dostu olduklarını, şeffaf kalite yönetimiyle çalıştıklarını kanıtlıyor. Bu kapsamda bulut hizmetlerimiz ve donanımlarımızla birlikte müşterilerimize 13 farklı güvenlik paketi de sunuyoruz. Aynı zamanda, istekleri üzerine sunduğumuz ek güvenlik seçeneği de bulunuyor.
Bulut bilişim hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşterilerin öncelikle ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemeleri gerekiyor. Biz müşterilerimize aşamalı bir şekilde geçişi öneriyoruz. Bu sayede iş yapış şekillerinde ani değişiklikler yapmalarına gerek kalmıyor. Fujitsu olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini dinliyor, çözümlerimizi bunlara göre şekillendiriyoruz.

DorukNet ile bulut bilişim’de doruğa
Bulut bilişimi; sunucular, işletim sistemi ve uygulamalardan oluşan kaynakları kullanıcılara bir “hizmet olarak” sunan, yüksek erişilebilirliğe sahip esnek bir bilişim sistemi veya sistemleri olarak tanımlayan DorukNet Genel Müdürü A.Gökhan Erkman, bulut bilişim kurumlara çok önemli avantajlar sunduğunu, öncelikle şirketler uygulamalarını her zaman en güncel BT kaynağı (sunucu, yazılım vb.) üzerinde ve çok yüksek servis sürekliliği ile hiçbir yatırıma ihtiyaç duymadan çalıştırabildiğini anlattı. Ve özel dosyamız için görüşlerini şöyle devem ettirdi: “Bulut bilişimin en önemli faydalarından biri de firmaların BT yatırımlarının ciddi oranda düşmesi ve önceden tahmin edilebilir maliyet tablosunu firmanın önüne koyabilmesidir. Artık firmalar BT kaynaklarını kullandıkları kadar ödeyebiliyorlar.
Bulut bilişimden önce özellikle sunucu kaynakları (bellek, işlemci, disk) çok verimli kullanılamıyordu. Firmanın satın aldığı veya kiralamış olduğu sunucunun kaynakları atıl kalıyordu. bulut bilişim ile beraber firmalar ihtiyacı olan kaynakları ihtiyaç duydukları anda ve ihtiyaç duydukları süre boyunca kullanıyorlar.”

DorukNet yine ilklere imza attı
DorukNet olarak Türkiye’de ilklere imza atan bir şirketiz. Türkiye’de İnternet servislerini veren “ilk” şirket olmamız, kurulduğumuz günden bu yana kurumsal erişim hizmetleri sunmaya odaklanmamız, yaptığımız yatırımlar, altyapımız ve teknik personelimiz ile birlikte alanımızda en güçlü ve tercih edilen internet servis sağlayıcı haline geldik. 1.200'ü aşkın müşterimize Kurumsal İnternet Erişimi, Veri Merkezi Hizmetleri, güvenlik çözümlerini kapsayan anahtar teslim proje çözümleri sunuyoruz. 20.000’e yakın müşterimize 270.000 kurumsal e-posta hesabı ile Web ve e-posta barındırma hizmetleri vererek, İnternet servis sağlayıcılar içinde pazar liderliğini yıllardır devam ettiriyoruz.
Türkiye’de kurumların ihtiyaçlarını ve dünyadaki gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Bu kapsamda veri merkezi ve barındırma hizmetlerinin şu anda en üst seviyesi olarak tanımlayabileceğimiz bulut bilişim hizmetine çok büyük bir yatırım yaptık. Microsoft’un güçlü desteğini de yanımıza alarak Türkiye’de bir ilke daha imza attık. Türkiye’de DorukCloud markasıyla Microsoft Hyper-V platformu üzerinde bulut bilişim hizmetini veren ilk firma olduk.
Bulut bilişimin ve ilgili teknolojilerin önümüzdeki dönem içerisinde çok hızlı bir büyüme göstereceğine inanıyoruz. Bu büyümeden her ölçekteki kurumun sağlayacağı avantajlar bulunuyor. Biz hem müşterilerimize hem de bulut bilişim ile ilgili detayları öğrenmek isteyenlere yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Yüz yüze yaptığımız toplantıların yanı sıra, özel bilgilendirme toplantıları ile merak edilenleri, kurumların sağlayacağı avantajları anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için özel bir Web sitesi hazırladık. Videolar, detaylı bilgilendirme notları ile desteklenen (www.dorukcloud.com) Web sitemiz de büyük ilgi görüyor.

Her sektörde bulut
Bilişim uygulamaları bugün her sektörde kendine daha fazla yer buluyor. Kurumlar yatırımlarının önemli bir bölümünü bu alana kaydırmaya başladılar. Bu aynı zamanda, daha fazla bilişim kaynağı kullanımını da yanında getirmeye başladı. Bu süreç içerisinde gelişen teknolojiler kaynaklarının daha verimli kullanılabileceği çözümleri de sunmaya başladılar ki, bulut bilişim bu anlamda buna en iyi örneği oluşturuyor. Bu, bir evrim aslında. İlk önce teknolojiyi yoğun olarak kullanmaya başladık, sonrasında da her alanda olduğu gibi kaynaklarımızı daha iyi nasıl kullanabiliriz sorusunu sorarak bulut bilişim cevabını bulduk. Önümüzdeki dönem içerisinde sadece büyük şirketler değil, küçük ve orta boy işletmeler dahi bulut bilişimi kullanır hale gelecekler.
Bu alanda Gartner’in yapmış olduğu araştırmada, 2012 yılında Fortune 1.000 firmalarının %80’i bulut bilişim hizmetlerini kullanacağı ve şirketlerin %20’sinin hiçbir BT varlığının olmayacağı paylaşıldı.

Kaliteli ve kusursuz altyapı hizmeti
Tüm sanal sunucularımız, donanım bağımsız ve diğerlerinden %100 izole olmuş şekilde Hyper-V sanallaştırma platformu üzerinde çalışmaktadır. DorukCloud sistemi yüksek performans, güvenli ve ihtiyaca göre ölçeklenebilir yapısı ile hizmet veriyor. Yeni bir sanal sunucuyu hazır işletim sistemi şablonları üzerinden sadece birkaç dakika içerisinde kurulumu gerçekleştirmek mümkün. Ayrıca sanallaştırma teknolojisi sayesinde, DorukCloud sisteminin taşınması, CPU ve RAM miktarlarının değiştirilmesi çok kolay bir hale gelmiş durumda.

DorukCloud müşterilerine üç temel hizmet ve çözüm sunuyor:
• Bunlardan ilkini bulut sunucular oluşturuyor. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre üç ayrı paket çözüm sunuyoruz. Bulut servisi, sunulacak olan servislerin hangi bölge ya da sunucu üzerinde bulunduğu fark etmeksizin, sanallaştırma teknolojisi ile geniş bir hizmet alanına yayılması anlamına gelmektedir. DorukNet’in sunmuş olduğu Bulut sunucu paketleri satın alan bir firma, sunucularını çevrimiçi-eş zamanlı yaratabilmekte, anlık işlemci, bellek, disk, İnternet ihtiyaçlarını tek bir tuşla saniyeler içinde karşılayabilmektedir. DorukNet’in vermiş olduğu Web tabanlı kontrol paneli sayesinde firmalar Bulut sunucularını 7/24 izleyebilmekte ve yönetebilmektedir.
• Bir diğer hizmetimiz DorukNet Çevrimiçi Yedekleme servisi. Bu servis disk tabanlı bir yedekleme sistemi olup, tüm yedeklerinizin çevrimiçi geri yüklemesi için her zaman erişilebilir durumda hizmet vermektedir. Yedekleme sırasında tüm veriler sıkıştırılarak ve fark yöntemi (incremantal) kullanılarak veri alışverişinin minimumda tutulması sağlanmakta. Bu özelliği ile verilerin yedekleme süresi de azalmaktadır. ‘DorukCloud Online Backup’ sistemi esnek bir yapıya sahiptir. İhtiyacınıza yönelik olarak kapasitesini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
• Üçüncü temel hizmetimiz Cloud Exchange Mail Barındırma Servisi. DorukCloud olarak Microsoft Exchange Server 2010 SP1’le birlikte güçlü ve yenilikçi bir mesajlaşma dönemini başlattık. Microsoft Exchange Server 2010 SP1’in sunmuş olduğu her yerden erişim ve yönetim kolaylığı sayesinde, kullanıcılar basitleştirilmiş yönetim arabirimi üzerinden kendi hesaplarını ve organizasyonlarını yönetebiliyor; belirli işleri uzman kullanıcılara delege edebiliyor ve bu sayede çağrı maliyetlerini düşürebiliyorlar. Tüm mesajlaşma avantajlarının yanı sıra, DorukCloud’un sunmuş olduğu yedekli Exchange mimarisi ve gelişmiş yük dengeleme yapısı sayesinde, kullanıcılar sürekli erişilebilirlik elde etmiş oluyor.

dFlora ile teknoloji altyapısına değer ve verimlilik geliyor
“Bulut Bilişim'i yazılım servislerinin gelişmiş bir formu olarak tanımlayabiliriz. Yazılımcı firmaların kendi servislerini network üzerinden kullanıma açmalarından farklı olarak bulut bilişim, sunulan hizmetin ölçeklenebilir, yeniden ve kolay yapılandırabilir olması ile yazılım servislerinden farklılaşıyor. Kurumlar, belki de bir yıl içinde, en yoğun kullanacakları 1-2 saati göz önüne alarak kendi BT altyapılarını kurmak zorundalar” şeklinde bulut bilişim kavramı konusundaki düşüncelerini dile getiren dFlora Genel Müdürü Sedat Ekşi ile sağladık servis ve hizmetler, sundukları teknolojiler üzerine konuştuk.

‘Bulut bilişim sayesinde avantaj elinizde’
Bulut bilişim'le kaynakların paylaşılması sayesinde, bir yandan kurumların toplam altyapı yatırımı maliyetleri azalırken, diğer yandan kendi yapacağı yatırımdan çok daha fazla güçlü bir BT altyapısına erişebiliyor. Küçük ölçekli firmalardaki durum da buna benzer. Gerçekten ihtiyacı olan BT altyapısı için belki de çok anlamlı olmayacak seviyede büyük bir yatırım yapmak zorunda kalıyorlar. Özetle bulut bilişim, büyük firmaların yılın büyük bir kısmında ihtiyaç duymayacağı bir yatırımı yapmasını engellerken, diğer yandan da küçük firmalar için minimal bir yatırımla büyük çaplı yazılımlara sahip olunabilmesine imkan veriyor.
dFlora olarak geliştirdiğimiz yazılımları müşterilerimize SaaS (Software as a Service) modeli ile kullanıma sunuyorduk. Bulut bilişimin getirdiği olanaklar ve disiplinler sayesinde artık, birçok çözümü müşterilerimize bulut üzerinden kolayca sunabiliyoruz. Özellikle Microsoft CRM Dynamics ile geliştirdiğimiz çözümleri Bulut CRM disiplininde müşterilerimize sunmaya başladık. dFlora olarak KOBİ'lerimize özel çözümler sunarken, büyük kurumsal firmalara da uzmanlıklarımızla oluşturduğumuz yazılımları sunuyoruz. Kendi sistemlerimizle verdiğimiz bulut çözümlerimize ilave olarak, büyük servis sağlayıcılar ile de beraber verdiğimiz çözümler mevcut.
Çünkü rekabetin keskinleştiği, her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar altında "her şey benim olsun" veya "her şeyi ben yapacağım" alışkanlığı yavaş yavaş yok oluyor. Öte yandan küçük ölçekli şirketler, en az büyük şirketlerin kullandıkları kadar kapsamlı hizmetlere ihtiyaç duyabiliyor. Bu iki isteğin buluştuğu nokta, maliyet. Herkes maliyetlerini düşürmek istiyor. Bu isteklerin sonucunda da bulut bilişim değer kazanıyor ve kazanmaya devam edecek.
İki konuda müşterilerimize hizmet veriyoruz. Birincisi adres verilerini çevrimiçi olarak düzeltebilecekleri Pigeon, diğerleri ise gayrimenkul ofisleri için geliştirilen GMOfisim.com uygulaması ve jenerik bir CRM uygulaması olan BulutCRM.
Pigeon kullanmak isteyenler, bizimle anlaşma yaptıktan sonra, kullanıcı ismini ve şifresi alabiliyor. CRM kullanıcıları ise, İnternet üzerinden kullanıcı isimlerini alıp, çok hızlı bir şekilde servisi kullanmaya başlayabiliyorlar.

Arena Bilgisayar, bulutta altyapı ihtiyacını karşılayacak
Arena Bilgisayar Kurumsal Ürünler Grubu Müdürü Cenk Soyluoğlu’nun bulut bilişim ve Arena Bilgisayar’ın bu yeni teknolojilerde oynayacağı rol hakkında konuştuk. Soyluoğlu şunları kaydetti: “Pek çok farklı tanımı olsa da, bulut bilişim basit olarak kurumların bilgi işlem birimlerinin verimliliğini artırmayı ve bu birimlerin şirketlerine daha fazla fayda sağlamasını hedefleyen bir sürecin tanımı. bulut bilişimin özel, genel ve bunların birleşimi olan 3 modeli üzerinde durulmakta ve kurumların 3 safhada bulut bilişim sürecini tamamlayabileceği öngörülmekte. Kurumların iş yapma biçimleri ve bilgi işlemden beklentilerine göre, ihtiyaçları olan bulut bilişim model ve bu modele geçiş süreçleri farklılık göstermekte.
Özel bulut servisleri kurumların kendi bünyelerinde yapılandırılırken, genel bulut servisleri kurumların dışında yapılandırılırlar. Özel bulutla genel bulutun otomasyon, ölçeklenebilirlik ve esnek kaynak yönetimi gibi faydaları kullanılabilirken, kaynakların kuruma özel olması nedeniyle ek kontrol ve güvenlik özelliklerine de sahip olunmaktadır. Özel bulutta, bulut servisleri iki modelde sağlanabilir; Servis Olarak Altyapı (IaaS) ve Servis Olarak Platform (PaaS). IaaS’la beraber altyapı kaynakları (ağ, depolama, işlem) servis olarak kullanılabilirken, PaaS ise tüm uygulama platformunu servis olarak sunar.
Özel ya da genel bulut bilişim kavramının yapıtaşları, bugün pek çok kurumda hali zaten kullanılmaktadır. Söz gelimi, eğer kurum kendi içinde sunucu ve veri depolama sanallaştırmalarını tamamlamış ve bunları başarılı bir şekilde yönetebiliyorsa, Özel bulut mimarisinin ilk fazını kullanıyor demektir. Sanallaştırmanın üzerine bir de bu yapının verimliliğini artıracak uygulamaları kuran ve kullanan kurumların da ikinci fazı yaşıyorlar diyebiliriz. Ancak bulut mimarinin hayata geçirilmesinin, yeni bir donanım ya da yazılım kullanmaya başlamak gibi bir gecede olabilecek bir şey olmadığını da söylememiz gerekir. Kurum kültürünün de buna uygun olarak dönüşmesi gerekmekte. Bulut bilişim konusunda her şeyin çok net olduğunu da henüz söylemek zor. Bazı standartların henüz oturmaması nedeniyle bütünleşme sürecinde problemler yaşanabiliyor ve genel bulutun kullanımına yönelik yasal düzenlemeler halen tüm dünyada tartışılıyor.”

‘Arena bulutta çözüm çeşitliliği sunacak’
Arena, Türkiye’nin önde gelen teknoloji sağlayıcılarından biri olarak, kurumların özel ya da genel bulut bilişim altyapı ve servis ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçlara yönelik uzmanlıklar geliştiren iş ortaklarıyla birlikte karşılamayı hedeflemektedir. Bulut bilişimin kurumlara uygulanması nasıl bir süreci işaret ediyorsa, bilişim firmalarının da verecekleri hizmet seviyeleri ve çözüm çeşitliliği zaman içinde daha net ortaya çıkacaktır.
Kurumların bilgi işlem yöneticileri artan bilgi işlem harcamalarının şirketlerinin verimliliğine olan etkisini hissedarlara göstermekte çoğu zaman zorlanmaktalar. Bulut bilişim, uzun vadede, şirketin bilişim ihtiyaçlarının esnek bir şekilde iç kaynak ya da dış kaynak kullanılarak sağlanmasını ve bir taraftan maliyetleri azaltırken, bir taraftan da kurumun bilgi işlemden aldığı verimi artırmayı, hatta bunu bir kar merkezi haline getirmeyi hedeflemekte.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder