3 Ekim 2011 Pazartesi

İngiltere’de iş kurmak Türkler için çok daha kolay

İngiltere’de iş kurmak Türkler için çok daha kolayİkisi elektronik oyun sektöründen diğeri ise mobil altyapı yazılımları geliştiren üç Türk teknoloji firması ve İngiltere Ticaret Ataşeliği ile birlikte İngiltere’de özellikle de sektörümüze yönelik iş yapma, firma kurma fırsatlarını öğrenmek üzere bir heyet gezisine katıldık.
Türk firmalar Peak Games, Duello Games ve RTCO ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İngiltere seyahatinde İngiltere’de iş yapmak için gereken tüm ayrıntıları yerinde öğrendik ve siz değerli okuyucularımız için derleyip, toparladık. Sadece o mu? Birleşik Krallık’taki oyun ve sosyal medya eğilimleri konusunda da çok güncel ve faydalı veriler elde ettik.
Aslında Birleşik Krallık’ta iş kurmak, ticari faaliyetlerde bulunmak sanıldığından çok daha kolay. İngiltere’de kurulum sırasında size danışmanlık yapabilecek ve tüm kurulum işlemlerinizi sizin adınıza yürütebilecek birçok kuruluş var. Bunlardan bazıları ile detayları konuştuk. Ayrıca Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu (UKTI) yetkililerinden ise vize koşulları ve vergilendirme ile ilgili bilgiler edindik.

Grant Harrod Parkinson’dan bir firma kurmadan önce yapılması gerekenler
2003 yılında ticari deneyimlerini uygulamaya başarıyla koyabilen 4 girişimcinin ortak çalışması ile kurulan Grant Harrod Parkinson firmasının yöneticisi Jonathan Grant yaptığı sunumda verdikleri hizmetleri ve sağladıkları destekleri anlattı. Grant Harrod Parkinson muhasebe hizmetleri, vergilendirme ve uyum hizmetleri konusunda odaklanmış, özellikle yabancı yatırımlara yön göstermeyi ilke edinmiş bir kuruluş. Birleşik Krallık’a iş kurma amacıyla gelirken 4 hususa dikkat çekiyor şirket: Erken stratejik danışmanlık, detaylı stratejik danışmanlık, uyum tavsiyesi ve operasyon danışmanlığı. Erken stratejik danışmanlık öncelikle ticari stratejinin belirlenmesiyle açığa çıkıyor ve gerekçelerin iyice irdelenmesi ve belirlenmesi gerekiyor.
Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu’nun (UKTI) yönlendirmeleri ve tavsiyeleri kesinlikle takip edilmeli ve iyi incelenmeli. Mekânın, teşviklerin ve IP merkezinin neresi olacağının belirlenmesi de diğer erken stratejik tavsiyeler olarak gösteriliyor. Detaylı stratejik danışmanlık kısmında ise hangi iş geliştirme araçlarının kullanılması gerektiği konusunda tavsiyeler mevcut. Transfer fiyatlandırması konularında, küresel vergilendirme ve telafi konularında çok ciddi yönlendirmelere ihtiyaç vardır. Uyum danışmanlığında ise ele alınan konular vergi uyumu, bordro, defter tutma, muhasebe ve raporlama ana başlıkları altında toplanıyor. Operasyon danışmanlığındaki başlıklar ise; yerel hazine yönetimi, yönetim raporlaması, iş konumu ve posta yönlendirmesi.
Grant Harrod Parkinson firması İngiltere’de iş kurmak isteyen kuruluşlara oldukça stratejik danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Yüksek deneyimli ve Birleşik Krallık kanunlarını iyi bilen çalışanları ve hukukçuları ile eş zamanlı çalışan şirket, vergilendirme, muhasebe ve strateji belirleme konularında ilk adımda önemli bir yol gösterici konumunda. Uyum desteği konusunda da danışmanlık hizmetleri veren şirket, bordro, defter tutma, vergi sicil kaydı vb. birçok bürokrasi gerektiren, zor görülen ve zaman gerektiren işi girişimci firmayı doğru şekilde yönlendirerek sağlıyor. Grant Harrod Parkinson firması, verdikleri hizmetler konusunda bilgi almak isterseniz firmaya (jonathan.grant@ghp.uk.com) e-posta adresinden ve +44 (0) 1895 633033 numaralı sabit telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Birleşik Krallık’ta adım adım iş kurmak
Etkinlikte bir Dış Kaynak İş Çözümleri firması Artaius Limited’in yöneticilerinden Melanie Troiano ve Robert Coe yaptıkları sunumlarda İngiltere’de iş kurmanın temel basamaklarını anlattılar.
Oturumda, hedefi daima müşteriye hizmetlerde, uzmanlık alanlarının her birinde yüksek bir standart sağlamak olan Artaius Limited ile çalışmanın küçük ve orta ölçekli şirketler için somut faydalar getirildiği üzerinde duruldu. Oturumdaki sunumlarda ön plana çıkarılan bilgileri ve yorumları sizler için derledik.
İngiltere’de firma kurmak doğru yönergeler takip edildiğinde, doğru mercilerin takibi sayesinde aslında çok zor değil gibi görünüyor. Firmanın temelleri atılırken özellikle odaklanılan ve yapılacak iş kategorisinin doğru seçilmiş, ülke kültürü ve ekonomisi tarafından ilgi görecek türden olması gerekli. Seçilen iş sahasının vergilendirme ve teminat maddelerinin, daha sonradan maddi anlamda ciddi sürprizlerle ve işin başlamadan bitmesi durumuyla karşılaşılmaması için çok iyi araştırılıp, incelenmesi gerekiyor. İngiltere’de vergi rejimi duruma ve seçilen iş sahasına göre çok ciddi değişiklikler gösterebiliyor. Daha işyerinizin adını seçerken bile stratejinin sekteye uğramaması adına, düzgün bir şekilde seçilmesi gerekiyor; kurallar oldukça belirgin ve işletme isimleri birbirlerine yakın olabilir, fakat aynı olamaz. Birleşik Krallık’ta ticari varlık türleri dörde ayrılıyor. Bunlardan ilki özel Limited şirketler. Bir Limited şirket ayrı tüzel kişiliğe bağlı olsa bilse ana şirket konumunda. Üyelik sermaye paylaşımı ile gerçekleştirilebiliyor. Şirket tek başına da olabilir ya da bir ana şirketin uzantısı şeklinde de faaliyetine başlayabilir. Bu tür şirketlerin işe başlayabilmeleri için Birleşik Krallık’ta kayıtlı bir ofisleri olmasına gerek yok. İngiltere’de yaşayan yönetici veya çalışanlar için de ticari adres zorunluluğu hükmü kanunda yer almamakta. Bir şirket Krallık’taki hangi ülke sınırları içinde yer alıyorsa, o sicile kayıtlı olarak gözükmeli (Kuzey İrlanda, Galler, İrlanda, İngiltere). Eğer kurulacak şirket dünya çapında bir şirket ise ve Krallık’ta boy gösterecekse belli eşikler söz konusu. Bunlar brüt gelirin 6,5 milyon veya brüt varlıkların 3.260.000 sterlini aşması.
Bir diğer şirket modeli ise, Kamu Limited Şirket modeli. Aslında bu model de özel Limited şirket kurulum aşaması ile benzer özellikler taşıyor, kurulması ve faaliyete geçirilmesi gözünüzde fazla büyütülmeyecek şekilde. Öncelikli zorunluluk sermaye yatırımının en az 50 bin sterlin olması. Aslında ilk girişte ödenmiş sermayenin nakit 12bin500 sterlin olması ve zaman aralıklarında sermaye artırımına gidilmesi taahhüdü de yeterli olabiliyor.
Bir diğer şirket profili, Birleşik Krallık kuruluşu olmak. Krallık ülkelerinden birinde merkez kurulmuş, diğer ülkelerden birinde faaliyete başlanacak olabilir. Devlet bu tür yapılar için de gerekli düzenlemeleri kusursuz şekilde oluşturmuş ve ticari uzlaşma ortamını sağlamış.
2000 yılında yapılan düzenlemelerle ortaya çıkan bir başka şirket çeşidi ise, Limited ortaklığı şirketleri. Bu tür firmalar, daha çok şeffaf vergi ortaklığı hükmünü esas alıyor. Şirketin yıllık gelir tabloları her zaman açık ve Companies House denen kurumla sürekli paylaşım halinde olması gerekmekte. Bu tür şirketler özelliklere ortak büro ve ofis kurmak isteyen avukatlar, muhasebeciler ve genelde finansal hizmet sektöründe çalışan ve iş kurmayı düşünen profesyoneller için ideal.

Vergi rejimi
Firmanızın hangi şirket modelinden olacağına eminseniz, sıra İngiltere’deki vergi rejimini yakından incelemeye geliyor. Krallık’ta aynen ülkemizde olduğu gibi, belirgin vergi başlıkları var ve bunlara kaydolunması gerekmekte. Bunlar sırasıyla Kurumlar Vergisi, İstihdam Vergisi /Kazandığın kadar Öde Vergisi ve Katma Değer Vergisi. Kurumlar Vergisi kaydı resmi gazetede belirtilen hükümler yerine getirildikten sonra çok da zor olmayan bir iş. Kayıt için yöneticilerin isimleri, eğer varsa faaliyet gösterecek olan firmanın ana şirketinin ismi, ticari faaliyet belgesi, ilk dönem sonu şirket hesapları gerekli. Kurumlar Vergisi’nde ödenmesi gereken tutarlar ise şu şekilde: 1,5 milyon sterlini aşan karlarda (standart oran) yüzde 26; 300.000 sterlin altında gelirlerde (küçük şirket oranı) yüzde 20; kar üzerinde etkin marjinal oranı 300.000 sterlin ile 1,5 milyon sterlin arasında olanlarda yüzde 27,5.
İngiltere’de iş kurmayı planlayan kişi/firmalara farklı konularda danışmanlık verebilecek birebir görüşmelerde bulunduğumuz firmalar ve Web adresleri ise şöyle:
Bölgesel insan kaynağının oluşturulması ve sizin adınıza yönetimi konusunda GlobalXtend (www.globalxtend.com), hukuk danışmanlığı alanında Taylor Wessing (www.taylorwessing.com), operasyon/genel danışmanlık konularında Huntor Consulting (www.huntor.co.uk), üniversite kavramını yeni baştan yaratmış bir üniversite (sanayi ile direk işbirliği içinde, derslik kavramı olmayan ve tüm öğrencileri gerçek firmaların projelerinde görev alan bir yapı, firma olarak direk üniversite içinde faaliyet göstermek mümkün) Ravensbourne (www.rave.ac.uk) ve az önce iletmiş olduğumuz bilgileri bize aktaran mali danışmanlık firması Artaius (www.artaius.com).

İş kurma ve çalışma vizesi
Peki, Türk vatandaşları iş kurmak ya da Birleşik Krallık sınırları içerisinde ticari faaliyetlerde bulunmak için ne gibi vize işlemleri ile karşı karşıya kalacak? Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlarda bu önemli konu ile ilgili de bilgiler aldık. Türk Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) İngiltere’de ticari faaliyete başlanmadan önce kati suretle iyice anlaşılmalı ve bilinmeli. Eğer bir Türk vatandaşı Birleşik Krallık’ta yasal olarak çalışmak istiyorsa, bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. İngiltere’de bir yıl çalıştıktan sonra çok daha fazla kalma izni alınabiliyor; 3 yıl geçtikten sonra işveren değiştirilebiliyor, 4 yıl çalışıldıktan sonra ise istenilen iş kategorisinde herhangi bir işverenle çalışmak mümkün kılınıyor.
Çalışma vizeleri Puan Tabanlı Sistem Sınıfları ismiyle kendi içinde beşe ayrılıyor. Bunlardan ilki bireysel yeteneklerini verimlilik, üretkenlik ve büyüme adına geliştirmiş olanlar için bir vize çeşidi. Bir diğeri vasıflı eleman olup, talep doğrultusunda İngiltere’deki işgücü boşluğunu dolduranlar için. Şu sıralar askıya alınan sınırlı sayıda düşük vasıflı işçinin yine eksik işgücüne yardımcı olup, boşluğu doldurması. Diğer bir topluluk öğrenciler. Bir diğer sınıf da gençlik hareketleri ve geçici işçiler. Bunlar Birleşik Krallık’ta sınırlı sürece ekonomik beklenti olmadan çalışmasına izin verilmiş kısım.
Peki, girişimci vizesinde ana vize almak için neler yapılmalı? Öncelikle yeni veya mevcut bir işe en az 200.000 sterlin yatırım yapmış olmak gerekmekte. Bu yatırımı İngiltere’ye yapmak için iki kişi bir araya gelip de vize alabilirler. Üç yıldan sonra uzatma aşamasında ise en az iki iş kolu oluşturulmuş olmalıdır. Ülkeye hızlandırılmış yerleşim de mümkün. Bunun için en az 10 adet iş faaliyeti oluşturulmuş olmak ve satın almalar ve mevcut işin durumu dahil 3 yıl içinde en az 5 milyon sterlin gelir elde etmek gerekiyor.
Yeni vizede ise, durumlar biraz daha hafif. Örneğin işe 50.000 sterlin yatırmakla başlayan süreçte, bu yatırımı karşılamak amacıyla yine iki kişi vize alabiliyor. Birleşik Krallık Kapitalist Girişimi, Birleşik Krallık Hükümet Departmanı, UKTI tarafından akredite olmuş tohum yatırımı yapan fonlarla bunu gerçekleştirmek mümkün. Tech City girişim desteği de unutulmamalı. Yeni potansiyel girişimcilik vizesi sermaye artırımı için 6 aylık süre tanıyor girişimciye.
Sıra geldi yatırımcı vizesine. Bu vizenin sahibi olmak için öncelikle Birleşik Krallık için 1 milyon sterlinlik bir yatırıma gitmeniz gerekiyor (ya da 2 milyon sterlin değerinde varlık). Birleşik Krallık’ta hisse senedi, fon ve değerli kağıt gibi yatırım araçlarına en az 750 bin sterlin yatırım da gerekmekte. Hızlandırılmış yerleşim izni alabilmek için ise iki yıllık yatırım bedelinin 10 milyon sterlin, üç yıllık yatırım bedelinin ise 5 milyon sterlin olması gerekiyor. Her yıl 180 gün Birleşik Krallık dışında geçirebilirsiniz. Bakım fonu ile uğraşmaya ya da dil bilme mecburiyetine de gerek görülmüyor.

Ankara Antlaşması Vizesi
Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile İngiltere’ye yatırım yapma imkanlarının önünün açıldığını hemen dile getirelim. Eskiden bu tür başvurularda 200.000 sterlin sermaye şartı aranırken, yeni mevzuata göre, yapılacak işi destekleyecek bir sermayenin olması yeterli olacak. Bu çerçevede, bütün Türk vatandaşları Ankara Antlaşması vizesinden faydalanabilir. İngiltere’de serbest meslek sahibi olarak kendi işinizi yapmak istiyorsanız veya bir işyeri almak veya bir işyerine ortak olmak istiyorsanız bu vize türünden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, bu vizeye başvuruyu hem Türkiye’den hem de İngiltere’den yapabilirsiniz. Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren Ankara Antlaşması başvuru şartları ise şunlar:

Yeni bir iş kurmak veya serbest meslek sahibi olarak çalışmak için;
- Kendi işinizi kurup yürütmenize yetebilecek kadar parayı İngiltere’ye getiriyor olmanız,
- Yapacağınız veya kuracağınız işin gerçekçi olarak sizi ve varsa size bağlı olarak yaşamlarını sürdüren aile üyelerini geçindirecek oranda, sizi iş aramaya itmeyecek bir seviyede size maddi gelir sağlayacağını göstermeniz gerekmekte.

Hâlihazırda çalışmakta olan bir işyerini devralıyorsanız veya ortak olarak giriyorsanız;
- İşletmenize yatıracağınız paranızı İngiltere’ye getiriyor olmanız,
- İşiniz dolayısıyla oluşabilecek sorumluluklarınızı maddi anlamda karşılayabilecek durumda olduğunuzu belgelemeniz,
- İşinizden veya devraldığınız işletmeden size düşen kar payının siz ve size bağlı olarak yaşamlarını sürdüren bireylerin geçimini, sizi bir iş aramaya zorlamayacak şekilde, sağladığınızı göstermeniz,
- İşinizin yönetiminde ve yürütülmesinde aktif olarak rol aldığınızı göstermeniz,
- Yapacağınız yatırım ve sağlayacağınız servisler için hakikaten bir ihtiyaç bulunduğunu göstermeniz,
- Devraldığınız veya alacağınız işyerinin önceki yıllara ait onaylı muhasebe kayıtlarını sağlamanız,
- Ortaklığınızın veya işyeri devrinin üstü kapalı bir işçilik anlamına gelmediğini göstermeniz gerekmekte.

İngiltere’nin Silikon Vadisi Tech City
Teknoloji şehri projesi Tech City’nin dünyanın en önde gelen teknoloji merkezini oluşturmak için Doğu Londra’da mevcut küme üzerine inşa edilmesine başlandı. Teknoloji şehrinin kurulduğu bu bölge bilindiği üzere Avrupa’nın ve dünyanın en hızlı gelişen sayısal teknoloji şirketlerine de ev sahipliği yapıyor. CBS’e 2007 yılında 280 milyon dolara satılan Last.fm, sosyal medya tarayıcısı ödülünü kazanan Tweetdeck, dünyanın en geniş konser arşivine sahip olan Songkick ve 22 milyon dolara Nokia’ya satılan Dopplr’ın adresleri teknoloji kenti. Küresel büyük teknoloji şirketleri Cisco, Intel ve Google da dahil olmak üzere hükümetin de aktif destek taahhüdü ile Doğu Londra artan bir ivme yaşamaya başladı. Old Street ve Shoreditch çevresinde tomurcuklanan bu yapı Londra 2012 Olimpiyatları öncesinde KOBİ sınıfında teknoloji ARGE’si yapan firmalar için de önemli bir fırsatı beraberinde getiriyor. Kira fiyatlarının Londra’nın geneli düşünüldüğünde çok uygun olacağı belirtilen Tech City’de ortalama 1.000 sterline 30-40 metrekarelik ofisler kiralamak mümkün olacak. Yine büyümeye aday küçük şirketler için oldukça iyi fırsatlar söz konusu. Detaylı bilgi için: (http://www.techcityuk.com/)

İngiltere’de oyun pazarı
Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu (UKTI)’ndan uzman Tony Hughes yaptığı sunumda bizlerle Birleşik Krallık’taki oyun sektörünün son durumunu ve Tech City ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Hughes şunları kaydetti: “Pazar dinamiklerine bakıldığına göze çarpan ilk şey güçlü oyuncuların olduğu. Sega, Atari, Sony, EA, Microsoft, T2, Activision, Eidos gibi güçlü firmalar pazarda rekabet halindeler. Gerek Avrupa’da, Amerika’da gerekse Asya’da dikkati çeken ortak veri konsol ve etkileşimsiz oyunların artık pastadaki dilimlerini çevrimiçi ve mobil oyunlara bıraktığı yönünde. 2012-2013 yıllarında da çevrimiçi ve mobil oyunlara olan talep her kıtada artmaya devam edecek gibi görünüyor. Günümüzde konsol oyunları belki de insanlara en keyif veren, en çok eğlendiren platformlar gibi gözükse de konsol oyunlarına yatırım yapmak, çevrimiçi tarafa yapılacak yatırımlardan kat kat riskli. Çünkü konsol oyununda yapılacak hatanın ya da başarısızlığın geri dönüşü yok.
Birleşik Krallık pazarı son yıllardaki cihaz devrimleri ile farklılık yaşamaya başladı. Görülen o ki pazardaki en popüler kişisel oyun geliştirilen platform iPhone olmuş durumda; Apple’ın mobil cihazları üzerinde oyun geliştirenlerin yüzde 52’si kişisel geliştiricilerden oluşuyor, bir zamanların kralı bilgisayarda ise buran yüzde 38’lere kadar gerilerken, PlayStation’da yüzde 36’lık bir paya sahip. Xbox Live Arcade’de ise, yüzde 16’lık bir dilim elde etmiş durumda. İngiltere’de mobil oyuna ve çevrimiçi oyunlara yapılan harcama her yıl biraz daha artarken konsol ve bilgisayar güç kaybetmeye devam ediyor. Örneğin tüketicilerin yüzde 63’ü 2009’de konsollara para harcamışken bu oran 2010’da yüzde 49’a geriliyor. Mobil kısımda ise yüzde 5 olan dilim yüzde 10’a ulaşmış durumda. 2009’da olmayan bir kalem olan Sosyal Medya oyunları ise 2010’da yüzde 4’lük bir dilimle pastaya çeşit kattı. Bunlar böyle bir araya gelince İngiltere’de çevrimiçi ilan büyüklüğü 4,1 milyon sterline ulaştı. Tabi bunda mobil İnternet’in kullanımındaki talebin ve artışın da çok ciddi katkısı var. Mobil oyunların indirilmesi ve etkileşimli olması da bağlantı talebi ile birlikte paralel olarak ilerliyor. Geçtiğimiz yıl Tiny Wings – Andreas Illiger, Angry Birds – Clickgamer.com, Fruit Ninja – Halfbrick Studios, Cut the Rope – Chillingo, Doodle Jump – Lima Sky isimli oyunlar İngiltere’de en çok indirilen ve oynanan oyunlar oldular.
Diğer yandan insanlar bilgisayar ve İnternet vakitlerinin çok önemli kısımlarını sosyal medyada geçirmeye başladılar. Sosyal medya oyun pazarı çok daha fazla insanın bulunduğu bir ortamda pazarda ciddi şekilde yer almaya devam edecek. Özellikle oyun geliştiricilere en büyük tavsiyemiz sosyal mecralara özel hizmetler ve oyunlar geliştirmeleri şeklinde.
İngiltere’de İnternet’te geçirilen zamanın %23’ü mobil ortamda.”

Türkiye büyük oynayacak
Daha önce de belirttiğimiz Türkiye’nin geliştirme şirketleri Peak Games, Duello Games ve RTCO ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İngiltere seyahatinde İngiltere’de iş yapmak için gereken tüm ayrıntıları yerinde öğrendik. Oyun pazarı ve sosyal mecradaki yükselişin ne denli hızlı olduğunu ve bunun benzer yansımalarını çok yakında ülkemizde de göreceğimizin farkına vardıktan sonra biz de kaldık oyun ve teknoloji sağlayıcılarımızla baş başa.
Peak Games yöneticisi Hakan Baş’tan bize kendi şirketini, yaptıkları işleri, yakaladıkları başarıları ve hedeflerini anlatmamızı istedik. O da anlattı:
“Biz geçtiğimiz Kasım ayında Okey oyununu satın alarak yola çıktık. Oyunu satın aldığımızda aylık 3,5 milyon kullanıcı kitlesi vardı. 650-700 bin adet günlük kullanıcıya sahipti. Alımdan sonra kullanıcı kitlemizi arttırdık. Reklamlarımızı tamamen Facebook üzerinden gerçekleştirdik. Şu anda günlük 2,5 milyon, aylık ise 12,5 milyonluk bir oyuncu kitlemiz mevcut. Bu toplam 8-9 oyundan elde etmiş olduğumuz rakam. Üç adet kendimizin geliştirmiş olduğu oyuna sahibiz. Bunlar Okey, OkeyPlus ve İkonkız oyunlarımız. Komşu Çiftlik oyunumuz çok beğenildi. Bu oyunumuz en çok ivme kazandığı zamanda, günlük 1 milyon, aylık ise 3,5 milyon tekil kullanıcıya ulaşmıştı.
Gelir modelimiz, oyun içerisindeki ürün satışına dayanıyor. Reklamlardan gelirimiz çok düşük diyebiliriz. Kendimizin geliştirmiş olduğu ödeme sistemi ile satışlarımızı gerçekleştiriyorduk.
1 Temmuz’dan itibaren Facebook’un geliştirmiş olduğu sisteme geçilmiş durumda, fakat bu bizi etkileyen bir durum değil. Oyunlarımızı sunmak için gerçekleştirmiş olduğumuz reklamlar bize çok büyük ivme kazandırdı. Okey oyununu satın aldıktan sonra, bu oyunu geliştirip OkeyPlus oyunumuzu sunduk. OkeyPlus oyunumuz çiple oynanan bir oyun. Çeşitli çip aralıklarında oynanabilen masalar mevcut. İnsanlar sahip oldukları çipleri ya oyun içerisinde kazanarak arttırıyorlar ya da daha yüksek masalarda oynamak istiyor iseler, gerçek para ile çip satın alıyorlar. Hiçbir oyunumuzda direk nakit çıkışı bulunmuyor. Zaten bu uygulama Türkiye’de yasak. Çip satın alınmasında etkili olan şeylerin; kullanıcının arkadaşı ile yarış halinde olması veya daha hızlı ilerlemek isteği olduğunu söyleyebiliriz. Çip satın alımı konusunda da çok dikkatli davranıyoruz. Şüpheli bir alım gerçekleştirildiğinde bize bir uyarı mesajı geliyor. Bunun üzerine müşteri temsilcimiz kullanıcıyı arayıp onay alıyor.
Biz masaüstü oyunlarında ve bölgesel anlamdaki çalışmalarımızda çok güçlüyüz.
Sürekli olarak reklam çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve Türkiye ve yurtdışında stüdyo kurmayı planlıyoruz. Türkiye’de oyun geliştirilebileceğini dünyaya kanıtlamaktayız. 6 ay içerisinde sesimizi çok fazla duyurduğumuz inancındayım. Ve bu konuda da Türkiye’de tek olduğumuzu söyleyebilirim. Tabi çeşitli firmalar da mevcut ama kendimize rakip gördüğümüz bir yapılanmanın olmadığını düşünüyorum. Sektörde bulunan bu yapıdaki firmalar ile de, gerek yurt içi gerekse yabancı kaynaklı olsun, piyasanın büyümesi adına bilgi alışverişi gerçekleştirmekten kaçınmıyoruz.”

Duello Games
Duello Games mobil oyun üreten bağımsız bir oyun şirketi. Benan Arıgil ve Ercan Çalışkan tarafından Mayıs 2010 yılında kurulmuş. İstanbul’da bulunan şirket yoluna 5 kişilik bir ekiple devam etmekte. Şirketin ilk oyunu iSlash dünya çapında başarı yakalamış ve 5 milyondan fazla kere indirilmiş durumda. Bir iPhone/iPad oyunu olan iSlash, pek çok oyun sitesi tarafından haftanın oyunu seçilmiş, Japon AppStore'da en iyi oyunlar arasında gösterilmiş ve aynı anda 50 ülkede bir numaraya yükselmiş. Oyunun Android sürümü de üretim aşamasında olup yakın zamanda Android Market'te yerini alacak. Şirket şimdilik mobil oyunlar yapsa da gelecekte Kinect, Move gibi ileri teknoloji platformlarında da oyunlarını yayınlamayı planlamakta. Uzun vadede her platforma oyun yapabilen bir oyun şirketi olmayı hedeflemekte. (www.duellogames.com)

RTCO
RTCO, telekomünikasyon, finans ve yeşil enerji sistemleri için yenilikçi yazılım yoğun sistemler geliştirmek için 2010 yılında kurulmuş bir teknoloji şirketi. Ana odak alanı, dağıtılmış veri toplama / birleştirme yetenekleri ile yapay öğrenme yöntemleri tarafından desteklenen gerçek zamanlı/gerçek zamanlıya yakın çözümler. Şu anda çok uluslu şirketler ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte. Özellikle telekomünikasyon sektörüne yönelik karmaşık olay işleme amaçlı gerçek zamanlı platformlar geliştiriyor. Aynı zamanda RTCO'da finansal piyasalar ve akıllı şebeke teknolojisi ile birlikte enerji sektöründe çalışmalar da yürütüyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder